16 sep 2020

Advies- en meldpunt voor niet-acuut verward gedrag nu ook bereikbaar via landelijk meldnummer

Per 1 februari 2020 is in de regio Midden-Limburg het ‘advies- en meldpunt verwarde personen’ actief voor niet-acute meldingen, hulpvragen en adviesvragen over verward gedrag. Het advies- en meldpunt is nu ook te bereiken via het landelijk meldnummer 0800-1205.

Wat zijn niet-acute hulpvragen?

  1. Er is géén sprake van een acute noodsituatie.
  2. De veiligheid (van personen of omgeving) is niet in het geding.
  3. Er is géén directe professionele inzet nodig.
  4. Concreet hulp- of zorgaanbod kan wachten tot (minimaal) de eerstvolgende werkdag.

Functies van het advies- en meldpunt

  • het aannemen van de melding en het te woord staan van de melder;
  • vraagverheldering;
  • het geven van advies aan de melder zodat deze verder kan;
  • het geven van advies aan professionals;
  • het inschakelen van een hulpverlener die de vraag kan overnemen;
  • snel doorschakelen in geval van acute zorg- of hulpvraag of crisissituatie.

Voor wie?

Iedereen met een niet-acute hulpvraag of een advieswens kan van het meldpunt gebruik maken voor informatie over onder andere hulp en zorg. Er kan advies worden ingewonnen over kwetsbare personen die de grip op hun leven (dreigen te) verliezen, die meestal niet op eigen kracht mee kunnen doen of zelf niet altijd (meer) om hulp vragen en waarbij soms het risico aanwezig is dat zij zichzelf of anderen schade berokkenen.

Vaak is er sprake van complexe problematiek en vertonen zij gedrag dat anderen niet direct begrijpen. Het gaat dus niet alleen om ggz-problematiek maar ook om mensen die verward raken omdat zij dementie hebben, een licht verstandelijke beperking hebben, verslaafd zijn of die niet goed voor zichzelf kunnen zorgen.

Een deel van de kwetsbare burgers op wie het meldpunt zich richt, heeft geen duidelijke zorgvraag. Ze hebben te maken met een opeenstapeling van problemen en zijn niet in staat om dit proces te doorbreken. Daarnaast gaat het om familie en andere naasten wier leven structureel beïnvloed wordt door de problematische situaties van de mensen met verward gedrag en die daarvoor hulp of advies nodig hebben.

Werkwijze

Medewerkers van het ‘er-op-af’ team van het Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg voeren de werkzaamheden van het advies- en meldpunt uit.

Na ontvangst van een melding wordt informatie verzameld die nodig is voor het beoordelen van een passende reactie. De ernst van het signaal wordt geduid en de vraag zo veel mogelijk verhelderd.

Naast het beoordelen of er zorg of hulp nodig is, wordt onderzocht of de betreffende persoon in behandeling of begeleiding is. Indien dit het geval is zal de hulpverlener contact leggen met behandelaar/begeleider. Indien dit niet het geval is worden afspraken gemaakt over de verdere afhandeling (verwachtingen, doelen, betrokkenen, fasering et cetera).

Bereikbaarheid advies- en meldpunt

Het meldpunt is tijdens kantooruren (08.30 tot 17.00 uur) telefonisch bereikbaar via nummer 088-6560696. Het mailadres is meldpuntverwardepersonen@amwml.nl. Het advies- en meldpunt is nu ook te bereiken via het landelijk meldnummer 0800-1205. De beller geeft de postcode door en wordt zo doorverbonden naar het juiste advies- en meldpunt van zijn of haar regio.

Omdat het niet-acute meldingen betreft, werkt het advies- en meldpunt tijdens de avond, nacht en in het weekend met een digitale beantwoorder. De melding wordt tijdens kantooruren verder opgepakt en afgehandeld.