10 mrt 2022

Psychose-café Roermond Thema: creativiteit werkt bij je herstel?!

 

Op donderdag 14 april a.s. vindt  van 19.00-21.30 uur voor de 7e keer het Psychose-café plaats bij De Graasj in Roermond.  Dit keer staat het café in het teken van het thema "Creativiteit werkt?!", hoe kunnen creatieve activiteiten bijdragen aan je herstel? De avond wordt o.a. verzorgd door onze collega-vaktherapeuten Margo Claessen en Arlette Reijnen. Daarnaast is het inmiddels een vaste traditie dat een cliënt, ervaringsdeskundige of naaste de bezoekers meeneemt in zijn of haar eigen ervaringen met het thema dat in het café centraal staat. Dit keer zal ervaringsdeskundige Marijke -op basis van de fasen van herstel- vertellen wat creativiteit haar opgeleverd heeft in haar herstel.  

Voor wie? 
Het Psychose-café is bedoeld voor mensen met een psychose-gevoeligheid, naastbetrokkenen, hulpverleners en andere geïnteresseerden, om informatie te krijgen, elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Jullie zijn van harte uitgenodigd! Het zou ook fijn zijn als jullie cliënten, hun naasten of netwerkpartners waarmee jullie samenwerken, op de hoogte willen brengen van het Psychose-café! 

Deelname en aanmelding
Het Psychose-café vindt plaats bij De Graasj, (Knevelsgraafstraat 21, 6041 GP Roermond) en is gratis toegankelijk. Wel vragen we mensen (in verband met mogelijke coronamaatregelen) om zich van tevoren aan te melden via psychosecaferoermond@gmail.com. 

Psychose café 14 april.jpg