24 feb 2022

MET trots dragen we weer een jaar het ‘Keurmerk basis GGZ’.

Het keurmerk, in het leven geroepen door de stichting Kwaliteit in Basis GGZ, biedt erkenning aan zorgaanbieders van generalistische kortdurende GGZ die een stapje extra doen voor goede zorg. In 2022 heeft MET focus het keurmerk opnieuw behaald. Door te voldoen aan verschillende normen, zoals het delen van kennis, gezamenlijke besluitvorming met de cliënt en het naleven van een vooruitstrevend karakter dragen we ook in 2022 weer een jaar het keurmerk. Dat delen we MET trots!

Cijfers

In januari is de jaarlijkse zelfevaluatie uitgevoerd met input van behandelaren van de basis ggz. Deze gegevens zijn aangevuld met de gegevens uit het klanttevredenheidsonderzoek (CQ-index) 2021. Over 2021 beoordeelden cliënten de basis ggz van MET ggz, MET focus, met een mooie 8,2. Een stijging van 0,4 ten opzichte van 2020!

Schaalscores 2021 (5-punts schaal) MET focus

Schaalscores

MET focus (basis ggz)

Bejegening

4,9

Info behandeling

4,4

Samen beslissen

4,6

Uitvoering behandeling

4,3

 

Benieuwd aan welke vooruitstrevende normen MET focus precies voldoet? De gehele keurmerkrapportage bekijk je hier: Keurmerkrapportage METggz - Keurmerkrapportage (kibg.nl)