Nieuws
22 dec 2014

Verandering zorg 2015: gevolgen voor uw begeleiding of behandeling

Door de invoering van de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning en nieuwe Jeugdwet op 1 januari 2015 gaat er veel veranderen voor gemeenten, cliënten en ons als zorgaanbieder. Wij hebben alles in het werk gesteld om alle cliënten goed te informeren over de veranderingen en de gevolgen voor de individuele cliënt. Voor cliënten met een doorlopende AWBZ indicatie is er in beginsel sprake van een overgangsrecht, tenzij bestaande indicaties per 2015 aflopen. Gemeenten zullen in 2015 aan de hand van keukentafelgesprekken bepalen welke ondersteuning na 2015 nodig is.

Voor jeugdigen die een behandeling krijgen is er ook sprake van een overgangsrecht in geval dat de behandelindicatie in 2015 nog doorloopt. 

Mocht het onverhoopt zo zijn dat er onduidelijkheid bestaat over wat alle veranderingen voor u betekenen, raden wij u aan contact op te nemen met uw vaste behandelaar of begeleider. Die kan u als nodig nader informeren en/of verwijzen naar relevante informatie.