27 aug 2020

Transferpunt Noord-Limburg

De beste zorg bieden. Dat kunnen we niet alleen. Daarom werken we samen met veel verschillende organisaties. Van gemeente tot huisarts en van
welzijnsorganisatie tot wijkagent. Samen staan we sterk!

Cliënten die uitstromen van beschermd naar zelfstandig wonen helpen aan passende huisvesting. Dat is de insteek van Transferpunt Noord-Limburg. In het Transferpunt werken de Noord-Limburgse gemeenten, woningcorporaties
en zorgaanbieders van Beschermd Wonen nauw samen. En met succes. Vivian Muris (gemeente Venlo), Samad Houbban (Wonen Limburg) en Christel Theeuwen (MET ggz) leggen uit hoe het werkt. Vivian Muris, coördinator van het Transferpunt: “Gemeenten hebben een taak om meer cliënten uit te laten stromen van beschermd naar zelfstandig wonen. Zorgorganisaties en woningcorporaties voeren dit in de praktijk uit. Vroeger werkten de verschillende partijen niet optimaal samen. Cliënten moesten soms lang wachten of kregen niet altijd een passende woning. Om de vraag vanuit de zorgorganisaties en het aanbod van woningcorporaties beter op elkaar af te
stemmen, is het Transferpunt Noord-Limburg opgericht.”

Huurcontract met koppeling voor zorg Christel Theeuwen, zorgbemiddelaar bij MET ggz, legt de werkwijze van het Transferpunt uit:“Kan een cliënt de stap naar zelfstandig wonen maken en is er in de nabije toekomst geen vooruitzicht op uitstroom via de reguliere weg? Dan melden we hem aan bij het Transferpunt. Daarbij geven we aan of er een specifieke noodzaak is voor een bepaalde ligging of aard van de woning, de financiële mogelijkheden van
de cliënt en welke ondersteuning hij krijgt als hij eenmaal zelfstandig woont. De gemeente en de woningcorporatie bekijken welke woningcorporatie
een passende woning heeft. Is er een ‘match’? Dan wordt een huurovereenkomst met een koppeling voor zorg getekend. Op deze manier is er vanaf de start duidelijkheid: de cliënt kan blijven werken aan het vergroten van zijn zelfredzaamheid, in zijn eigen woning en met de nodige ondersteuning.”

Gezamenlijke verantwoordelijkheid
“Zo’n huurovereenkomst laat zien dat we sámen verantwoordelijk zijn voor het succesvol en duurzaam huisvesten van deze bijzondere doelgroep”, aldus Samad Houbban, manager Publieke Waarde bij Wonen Limburg. Bovendien zijn de lijntjes kort en zorgt het gezamenlijke overleg ervoor dat we betere
‘matches’ maken. Deze prettige manier van samenwerken is vooral te danken aan het lange voorbereidingstraject voor het Transferpunt. We hebben de tijd genomen om duidelijke afspraken te maken over rollen, taken en verantwoordelijkheden. Daar plukken we nu de vruchten van.” Vivian vult aan: “Een volgende stap is het onderzoeken van gefaseerde uitbreiding van het Transferpunt met meerdere bijzondere doelgroepen. En in Midden-Limburg
is inmiddels een soortgelijk initiatief opgestart: Matchingspunt Midden-Limburg.”

Meer regie voor cliënten
Sinds januari 2019 hebben 15 cliënten van MET ggz via het Transferpunt een plekje gevonden. Die zijn daar heel blij mee, vertelt Christel. “Doordat ze zich al in een vroeg stadium zelf inschrijven als woningzoekende, werken de
cliënten gerichter toe naar het zelfstandig wonen én hebben ze zelf meer regie over het proces. Je ziet dat dat bijdraagt aan hun herstel. Een woning die voldoet aan hun verwachtingen is dan de kers op de taart.”