16 nov 2021

Samen in actie tegen suïcide

Elk jaar plegen in Nederland ongeveer 1850 mensen suïcide; dat zijn gemiddeld vijf mensen per dag! Een zorgwekkend hoog aantal mensen, dat in eenzaamheid uit het leven stapt. MET ggz vindt het belangrijk om zich in te zetten om het aantal suïcides terug te dringen. Daarvoor werken we samen met GGD Limburg-Noord en 113 Zelfmoordpreventie binnen het Suïcidepreventie Actienetwerk (Supranet).

In januari 2020 organiseerden MET ggz, de gemeentes Roermond en Weert en Stichting Turning Point de conferentie Doodzonde. De centrale vraag was: hoe kunnen we met z’n allen suïcide voorkomen? Een vraag die veel discussie en ideeën opleverde. Daarop besloten de aanwezige organisaties om dit in projectvorm op te pakken. Dankzij financiering van de gemeentes, provincie Limburg en 113 Zelfmoordpreventie kunnen Fien Beijers (preventiewerker bij MET ggz) en Monique Streng (adviseur publieke gezondheid GGD Limburg Noord) aan de slag als projectleiders om dit Suïcidepreventie Actienetwerk samen met 113 Zelfmoordpreventie vorm te geven. “Het is fijn dat wij dit samen met MET ggz kunnen doen”, vertelt Monique Streng. “We vullen elkaar immers mooi aan: als GGD zitten we vooral in de (individuele) preventieve en collectieve hoek. De expertise van MET ggz zit meer aan de individuele en behandelende kant.”

Einde aan wanhoop

De doelstelling van het project mag duidelijk zijn. Fien: “Elke zelfmoord is er één teveel. Veel mensen met zelfmoordgedachten willen helemaal niet dood, maar zitten in een voor hen uitzichtloze situatie. Ze zien geen andere uitweg meer dan uit het leven te stappen. Juist door erover te praten, door te vragen en te luisteren zonder oordeel kan er ruimte ontstaan om andere oplossingen te zien. Door burgers en professionals daar meer bewust van te maken, willen we het taboe op praten over zelfmoord wegnemen. We zetten hiervoor onder andere de landelijke publiekscampagne ‘1K Z1E J3’ op regionaal niveau in. Daarnaast gaan we sleutelfiguren – zoals jongerenwerkers, onderwijsmedewerkers en huisartsen – trainen om signalen te herkennen en het gesprek aan te gaan. Juist deze sleutelfiguren kunnen al in een vroeg stadium in actie komen en eventueel doorverwijzen naar passende zorg. 60% van de mensen die suïcide plegen, is namelijk niet bekend binnen de zorg, maar wel bij anderen!”

Succesvolle kick-off

Binnen het project is ook aandacht voor het in kaart brengen van de risicogroepen en het verbeteren van de ketenzorg rondom suïcide. Mede daarom vond 7 oktober 2021 een officiële kick-off plaats voor ketenpartners en de eerder genoemde sleutelfiguren. “Een succesvolle dag”, vertelt Mirjam Beelen. Zij neemt namens de GGD het stokje van Monique over, die met andere taken aan de slag gaat. “Het is een belangrijk onderwerp. Dat zag je ook aan de betrokkenheid van de deelnemers tijdens de kick off. Suïcide heeft een enorme impact op naasten en andere betrokkenen. Denk aan docenten, treinmachinisten of politieagenten. Zij voelen de noodzaak om samen te werken aan het terugdringen van het aantal suïcides. Er zijn dan ook mooie ideeën ontstaan tijdens de bijeenkomst.”

Ook een bijdrage leveren aan het bespreekbaar maken van suïcides? Op 113.nl/ikzieje lees je hoe.