Actueel
12 jun 2017

Proeftuin De Nieuwe GGZ Roermond van start

Op donderdag 8 juni is de eerste proeftuin van De Nieuwe GGZ van start gegaan in de wijk De Donderberg in Roermond. In deze proeftuin geven diverse organisaties opnieuw vorm aan de zorg en ondersteuning van mensen met psychische klachten. Dat gebeurt op basis van de uitgangspunten van De Nieuwe GGZ. MET ggz is de kartrekker van deze proeftuin.

Uitgangspunten De Nieuwe GGZ

De Nieuwe GGZ is een landelijke beweging die een kwaliteitsslag wil maken in de geestelijke gezondheidszorg. In De Nieuwe GGZ staat -meer dan nu- het perspectief van de hulpvrager en zijn naasten centraal en ligt de nadruk op herstelvermogen, eigen regie en positieve gezondheid. Daarnaast wil De Nieuwe GGZ de geestelijke gezondheidszorg meer wijkgericht organiseren en afstemmen op en met maatschappelijke voorzieningen in de wijk. Daarmee geeft De Nieuwe GGZ antwoord op vragen als: hoe vinden we een beter evenwicht in het ggz-aanbod, hoe vermijden we dat we te veel en te lang zorg leveren aan mensen die zelf over veerkracht en herstelvermogen beschikken en hoe voorkomen we dat we tegelijkertijd onvoldoende zorg beschikbaar hebben voor mensen met reële zorgbehoeften?

Proeftuin Donderberg

Doel van de proeftuin in de wijk De Donderberg is om samen met alle betrokken organisaties in de wijk een manier te vinden om de zorg voor mensen met psychische klachten op wijkniveau te organiseren. In de eerste fase van de proeftuin vertalen de betrokken organisaties het concept van De Nieuwe GGZ naar de dagelijkse praktijk: welke zorg en ondersteuning kan het team van De Nieuwe GGZ bieden, hoe kan dit worden georganiseerd en wat is de rol van de verschillende organisaties hierbij? In de tweede fase van de proeftuin, vanaf eind 2017, staat het nieuwe team klaar voor alle inwoners van de wijk De Donderberg.

Betrokken organisaties

Naast MET ggz zijn de volgende organisaties bij de proeftuin in de wijk De Donderberg betrokken:

  • Huisartsen in de wijk
  • Meditta
  • Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg
  • Wel.kom
  • Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheid
  • Robuust
  • Gemeente Roermond
  • Zorgverzekeraar CZ
  • Huis voor de Zorg