16 jul 2015

Nieuwe behandellocatie MET ggz in Roermond

Vanaf september verzorgen wij vanuit een nieuwe locatie aan de Bredeweg in Roermond ggz-hulp voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen.

Nieuwe locatie

In september verhuizen Huisartsenpraktijk De Bres en Huisartsenpraktijk het Roosendaal naar het voormalig Kadaster in Roermond. Ook wij nemen onze intrek in het pand. Hierdoor ontstaan er korte lijnen met cliënten, huisartsen en andere ketenpartners die ook vanuit deze locatie gaan werken.

Zorgaanbod

Wij bieden vanuit onze nieuwe locatie in Roermond Generalistische Basis GGZ en ambulante (woon)begeleiding aan. Zowel kinderen, jongeren, volwassenen als ouderen kunnen bij ons terecht. Meer informatie over ons zorgaanbod vindt u op deze website.