21 mei 2019

MET ggz en COA starten als eerste in Limburg met training Mind-Spring!

MET ggz en het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) hebben de krachten gebundeld om als eerste in Limburg te starten met de training Mind-Spring.  

Mind-Spring is een preventieve groepsinterventie van psycho-educatie en opvoedingsondersteuning voor en door vluchtelingen. Het programma wordt sinds 2004 ingezet binnen asielzoekerscentra (AZC’s) in Nederland. In afstemming met Arq, het landelijk coördinatiepunt van Mind-Spring, hebben MET ggz en het COA de samenwerking gezocht. Het resultaat: de start van een Mind-Spring pilot in het AZC Baexem!

Samenwerking tussen peer educators en ggz-professionals

Mind-Spring kenmerkt zich door de samenwerking tussen een trainer met een vluchtelingenachtergrond (peer educator) en een trainer vanuit de regionale ggz. De inzet van trainers met een vluchtelingenachtergrond heeft een belangrijke meerwaarde, omdat zij de vertaalslag in taal en cultuur maken. De ggz-professional is in staat om direct te reageren bij meer ernstige problematiek en kan bemiddelen naar passende zorg.

Waarom asielzoekers baat hebben bij Mind-Spring

Asielzoekers komen veelal uit oorlogssituaties en hebben tijdens hun reis veel ontberingen moeten doorstaan. Door deze ervaringen, onzekerheid over de toekomst, het verlies van identiteit en de opvangsituatie in Nederland, lopen ze een verhoogd risico om psychische klachten te ontwikkelen. Tegelijkertijd is bekend dat deze groep een hoge drempel ervaart naar professionele hulpverlening.

Mind-Spring is een preventieve interventie die gebaseerd is op bestaande en beproefde preventieve methoden, die zowel inhoudelijk als qua vorm zijn aangepast aan de behoeften van de doelgroep. Centrale thema’s in de Mind-Spring-training zijn: omgaan met stress, depressieve gedachten en gevoelens, trauma, rouw, ontheemding en acculturatie.

Eerste training van start in AZC Baexem

Rasha Doleh (peer-educator) en Margo Claessen (beeldend vaktherapeut MET ggz) verzorgen momenteel de eerste Mind-Spring training voor twee groepen Arabisch-sprekende asielzoekers in AZC Baexem.

De eerste reacties van deelnemers aan de training zijn veelbelovend: “De maandag waarop Mind‑Spring wordt gegeven, is mijn favoriete dag”, zo zegt een deelnemer. “Het is de enige dag waarop ik me goed voel.” “Mind‑Spring geeft me weer hoop”, vult een andere deelnemer aan.

Ook Rasha en Margo ervaren de training als erg positief. “De groepen zitten helemaal vol”, legt Margo uit. “We hebben twaalf deelnemers, afkomstig uit Jemen, Soedan, Syrië en Libanon. Het zijn twee hele enthousiaste groepen.” Rasha vult aan: “Deelnemers zijn vooral zeer dankbaar en liefdevol, ze ervaren begrip en steun bij elkaar. De eerste ervaringen met Mind-Spring zijn erg positief en inmiddels zijn er al aanmeldingen voor nieuwe groepen.”

“ Wij hebben er alvast ontzettend veel zin in”, besluiten Rasha en Margo.

Rasha Doleh, Margo Claessen en Judith Stienen poseren glimlachend

Van links: Rasha Doleh, Margo Claessen en Judith Stienen (COA AZC Baexem).