16 sep 2019

Heeft u een naaste met autisme? Onze cursus 'psycho-educatie' biedt inzicht en handvatten

Op 31 oktober 2019 start MET ggz Roermond weer met de cursus psycho-educatie voor naasten van mensen met autisme. De cursus is bedoeld voor mensen die een gezinslid, familielid of vriend(in) hebben met autisme.

De cursus heeft als doelstelling de kennis over autisme te vergroten en familie, vrienden of andere naastbetrokkenen handvatten te bieden in het omgaan met (moeilijke) situaties die met de aandoening van hun naaste samengaan.

Meer informatie

Wilt u zich aanmelden voor de cursus of meer te weten komen over de cursus? Bekijk dan de cursuspagina 'Psycho-educatie voor naasten van mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS)'.