Actueel
7 jun 2016

De cliënt centraal: kinderen en jongeren

De hulpverleners van MET ggz stappen letterlijk en figuurlijk in de leefwereld van de cliënt. Roel Salden, Teamleider Kinderen en Jeugd en Verpleegkundig Specialist GGZ, vertelt hoe de medewerkers van zijn team dit in praktijk brengen.

Behandellocaties en outreachende behandeling

“Kinderen en jongeren kunnen bij MET ggz op vijf locaties in Noord- en Midden-Limburg terecht voor behandeling. Daarnaast is het mogelijk om gezinnen en jongeren ook in hun thuissituatie te ondersteunen, als dit past bij de hulpvraag. Binnen deze veilige relatie met jongeren en ouders is het doel van de behandeling het verminderen van de psychische klachten en het creëren van ontwikkelingsmogelijkheden.”

Systeembenadering

“Bij de behandeling van kinderen en jongeren is er uitgebreid aandacht voor het systeem: het gezin en het netwerk rondom de cliënt. Ouders, familieleden en vrienden kunnen een belangrijke rol spelen bij de behandeling en worden hier, indien mogelijk, bij betrokken. Naast een individuele behandeling kan ook een gezinsbehandeling ingezet worden. Als er daarnaast ook sprake is van psychische problematiek bij de ouders, kunnen we een behandel- en begeleidingsaanbod vanuit ons team Volwassenen aanbieden. Doordat we met kleine teams werken die korte lijnen hebben, kunnen we snel op- en afschalen.”

Participatie

“Een veilige en stimulerende leefsituatie is voor kinderen en jongeren belangrijk. Dat geldt ook voor het volgen van onderwijs. Daarom zoeken we waar mogelijk de samenwerking met het formele en informele netwerk rondom de cliënt. Denk bijvoorbeeld aan de school of een sportclub. Samen helpen we kinderen en jongeren om blijvend te participeren.”