حقوق من به عنوان یک مراجع چیست؟

همه حق دارند درمورد مشکلات روحی و روانی کمک بگیرند. بسیار مهم است که شما توسط یک موسسه پزشکی درمانی مناسب تحت درمان و یا مشاوره باشید. MET به همراه خودتان بررسی میکنید که آیا متخصصین درمانی ما میتوانند کمک مورد نیازتان را به شما بکنند یا خیر.

حق دریافت اطلاعات
شما حق دریافت اطلاعات در مورد تمام موارد مدد کاری که به شما می شود را دارید. متخصصین درمان ما با کمال میل به تمام سوالات شما پاسخ میدهند. این شامل سوالاتی در مورد روش کار MET ggz، خواسته هایی است که می توانید در مورد درمان داشته باشید، حریم خصوصی شما و گزینه های ارائه شکایت میباشد.

خود مختاری شخصی
کارمندان ما درباره امکان کمکهایی که از طرف ما میتوانید دریافت کنید با شما صحبت میکنند.
آنها به شما اطلاع میدهند که چه اتفاقاتی برایتان می افتد و مفهوم آن برای شما چه خواهد بود. همچنین میتوان نظردوم در داخل و خارج از MET ggz برای شما درخواست کرد.

حفاظت از اطلاعات
MET ggz با دقت تمام از اطلاعات شخصی شما محافظت میکند. مکالمات شما با یک مشاور یا مددکار ما تحت پوشش رازداری اسرار است. بدون رضایت شما ما هیچگونه اطلاعاتی از شما یا در مورد درمانتان را به اشخاص ثالث نخواهیم داد. با این حال ما به درمانگری که شما را معرفی کرده است اطلاعاتی در مورد روند درمانتان خواهیم داد مگر اینکه شما به این مورد اعتراض داشته باشید. به ارگانها و یا اشخاصی که هزینه درمان شما را پرداخت میکنند ما فقط اطلاعاتی ضروری در مورد پرداخت هزینه خواهیم داد. اگر شما با شیوه برخورد METggz با اطلاعاتان نیستید می توانید با اسازمان ثبت احوال Autoriteit Persoonsgegevens تماس حاصل کنید.

هدف از ثبت و دلایل حقوقی
ما معلومات شخصی مراجعین مطابق قوانین ثبت می کنیم. هدف ما خدمات رسانی احسن به مراجعین است و همچنین اجرای قوانین است. هدف ما از ثبت مشخصات مراجعین در METggz اجرای قوانین است. اگر ما از مشخصات شخصی شما برای اهداف دیگری استفاده کنیم شما را از قبل مطلع می کنیم و اطلاعات مرتبط به این هدف را به شما ارایه میدهیم.

صرف نظر از ارایه رضایت در مورد ثبت اطللاعات شخصی
اگر شما به METggz رضایت جهت ثبت مشخصات شخصی اتان داد ه باشید حق صرف نظر از ارایه رضایت همیشه حفظ می کنید. صرف نظر شما دلیل بر غیر قانونی شدن ثبت اطلاعات قبل از صرف نظر نمی شود.

 اگر شما اطلاعاتی که ما از لحاظ قانونی احتیاج داریم به ما ارایه ندهید امکان بر قراری قرارداد وجود ندارد. اگر شما از حق قانونی خود جهت حذف اطللاعاتی که ما از لحاظ قانونی موظف به داشتن ان هستیم استفاده کنید
قرارداد بین شما و METggz بلافاصله لغو می شود.

 مسئول بخش ثبت اطلاعات METggz J.P. (Anja) Pijls, Postbus 21, 6040 AA Roermond, 088–114 9494, info@metggz.nl.

مسئول حفاظت از حریم خصوصی METggz (Matias) Kruyen, privacy@metggz.nl.

اظهارات در مورد حریم خصوصی
اطلاعات گسترده در مورد نحوه عملکرد ما در امور حریم خصوصی در بخش اظهارات در مورد حریم خصوصی قابل یافت است. وب سایت ما:
 

 کودکان و جوانان
شهرداری و( بیمه ) هزینه درمان افراد بالای 18 سال را پرداخت می کند. اگر شهرداری هزینه درمان را پرداخت می کند ما به شهرداری در مورد جریان درمان اطلاع می دهیم. ما در این زمینه اطلاعات زیر را ارائه می دهیم: تشخیص اصلی بیماری، تعداد دفعات درمان ونام درمانگر اصلی.درصورت مخالفت می توانید با چاپ ، تکمیل و ارسال فرم اعتراض در وب سایت ما (praktische informatie اطلاعات لازم ، rechten en verwachtingen حقوق و انتظارات) می توانید به این امر اعتراض کنید. برای تبادل اطلاعات به اشخاص دیگر (به عنوان مثال ، برای تیم های محله یا مراکز جوانان و خانواده) ، درمانگر یا مشاور پیش از این از شما اجازه می خواهد.

حق دسترسی و تکمیل پرونده انتقال اطلاعات و حذف پرونده
شما حق مشاهده پرونده خود را دارید. می توانید این را به درمانگر خود اطلاع دهید. به درخواست شما، پرونده به محض پایان درمان از بین می رود. شما حق دریافت اطلاعات ثبت شده توسط ما را دارید. MET ggz اطلاعات شما را در پرونده الکترونیکی بیماران ذخیره می کند.


ما این پرونده ها را به مدت 20 سال پس از اتمام درمان حفظ می کنیم و


پس از آن از بین می بریم. ما این پرونده ها را به مدت 15 سال پس از اتمام مشاوره حفظ می کنیم و پس از آن از بین می بریم.

انتخاب مددکار
در زمان معرفی خود به موسسه ما، شما این حق را دارید که اعلام کنید.


هنگام ثبت نام ، شما حق ابراز اولویت برای جنسیت مددکار درمانی خود را دارید. اگر دلیلی دارید که بخواهید مددکار خود را تغییر دهید این امکان وجود دارد اما از قبل باید با ما در این مورد مشورت کنید. اگر شما پس از پایان درمان در مراحل بعدی برای ادامه درمان قبلی یا درمان جدید نزد ما بازگردید اول بررسی می کنیم که آیا این امکان وجود دارد که نزد درمانگر قبلی اتان باز گردید.

اطلاع دادن حوادث
شما این حق را دارید که حادثه یا شرایط ناامنی را که شاهد آن بوده اید را به ما اطلاع دهید. مدد کار شما اطلاعاتی که به ما دادید را به شخصی که در MET ggz مسئول آن میباشد اطلاع خواهد داد.

رفتار خشونت آمیز
رفتار خشونت آمیز بر علیه کارکنان MET ggz غیر قابل پذیرش است. در صورت رخ دادن هر نوع خشونت MET ggz به پلیس شکایت میکند. درصورتیکه خسارتی بوجود آمده باشد شخصی که باعث خسارت شده باشد مسول آن شناخته میشود.