Gespreksgroep voor kinderen van mensen met dementie

MET ggz biedt een gespreksgroep aan voor kinderen van jongdementerenden.

Het doel van deze gespreksgroep is om u met lotgenoten in contact te brengen, ervaringen uit te wisselen en daarnaast inzicht te krijgen in het omgaan met een jongdementerende ouder.

Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn:

Ziektebeeld

 • informatie over dementie bij jonge mensen
 • acceptatie ziekte
 • uitleg ziektebeloop en toekomstperspectief
 • erfelijkheid

Gevoelens

 • schuldgevoelens
 • schaamte
 • gemis
 • angst

Gedragsveranderingen

 • uitleg over verschillende gedragskenmerken bij dementie
 • uitleg over hoe om te gaan met bepaald gedrag

Hanteren van spanningen en conflicten binnen het gezin/familie

 • veranderingen binnen het gezin
 • veranderingen in rollenpatroon (parentificatie)
 • toekomst van de gezonde ouder

Ondersteuning bij het rouwproces

 • palliatieve fase
 • euthanasie wens

Overig

 • Mogelijkheden zorg: thuiszorg, dagbehandeling, opname, enz.
 • Juridische zaken (bewindvoering, mentorschap, notariële volmacht)

Praktische informatie

Bij voldoende aanmeldingen starten wij deze groep opnieuw. Er geldt een maximum van 10 deelnemers per groep.

Bij vragen kunt u contact opnemen met:

Marieke Zelissen
GZ-psycholoog
T. 0475-387474
E. mzelissen@metggz.nl