Uw rechten

Wij zijn verplicht om u op uw verzoek te informeren over ons zorgaanbod en onze werkwijze. U bepaalt zelf of en in hoeverre u betrokken wilt worden bij de behandeling of begeleiding van de cliënt.

Wij mogen u alleen persoonsgebonden informatie geven als de cliënt hiervoor toestemming geeft (met uitzondering van levensbedreigende situaties). Wij zijn daarbij gebonden aan de regels op het gebied van privacy.

man_vrouw.jpg