Begeleiding

Als u een psychische aandoening heeft, kost het vaak veel tijd en energie om uw leven weer opnieuw op te bouwen.

Mensen die begeleiding vragen hebben niet alleen last van hun aandoening (of vaak: van een combinatie van aandoeningen), maar ook en soms vooral, van de beperkingen in het dagelijks functioneren als gevolg ervan. Het kan gaan om een beperking in de sociale (zelf)redzaamheid, het sociaal functioneren, probleemgedrag en concentratieproblemen. MET de wijk kan u helpen met deze beperkingen om te gaan.

MET de wijk kan u op allerlei levensgebieden ondersteunen: wonen, werken, vrije tijd, sociale contacten etc. De inzet is om daarbij zoveel mogelijk gebruik te maken van steun en algemene voorzieningen in de wijk. Ook de inzet van ervaringsdeskundigheid wordt heel belangrijk gevonden. Wij maken ons sterk voor het versterken van de eigen mogelijkheden en verbinding met de maatschappij.

Begeleiding bij wonen via Met de wijk van Met ggz

Je weet pas wat het betekent om een psychische probleem te hebben, als je het zelf hebt meegemaakt. Wij helpen u daarbij.