Cliëntenraad

MET ggz heeft een zelfstandige en onafhankelijke cliëntenraad die de belangen van de cliënten van MET ggz zo goed mogelijk probeert te behartigen. De raad bestaat uit (ex-)cliënten van MET ggz.

MET ggz heeft een cliëntenraad omdat wij het belangrijk vinden dat (ex-)cliënten meedenken en meepraten over de zorg die MET ggz biedt. De leden van de cliëntenraad reageren vanuit hun eigen ervaring op plannen en kunnen verbetervoorstellen doen voor onderwerpen die voor mede-cliënten van belang zijn. Op die manier kan het zorgaanbod zo goed mogelijk op de wensen en behoeften van de cliënten worden afgestemd.

Meer informatie

Wilt u meer weten of heeft u interesse om mee te doen? Download dan de folder Cliëntenraad of neem contact op met de cliëntenraad via:

Secretariaat cliëntenraad MET ggz
T: 088 1149494
E: clientenraad@metggz.nl

Wij geloven in de herstellende kracht van mensen.