Psychiater (gedetacheerde opleidingsplaats)

MET ggz biedt al jaren een door de RGS (Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten) erkende opleidingsplek in het kader van de opleiding tot psychiater. Deze opleiding vindt plaats in Midden-Limburg en binnenkort ook in Zuid-Limburg.

Beschrijving

In een relatief kleine organisatie met korte lijnen en een positieve, optimistische attitude, wordt FACT avant la lettre bedreven (inclusief ervaringsdeskundige, IPS, Rehabilitatie, Psychotherapeut, maatschappelijk werk). Hier biedt MET ggz een interessante, leerzame, dynamische en gevarieerde stage aan in het aandachtsgebied Volwassen van 6-12 maanden (en mogelijk 6 maanden in het algemene deel). Daarnaast wordt een stage Psychiatrische Psychotherapie aangeboden waarbij het primaire proces van de psychotherapie centraal staat. Tenslotte is het mogelijk om ervaring op te doen binnen De Nieuwe GGZ, Bemoeizorg en POD (Peer Supported Open Dialogue). De opleiding vindt plaats in samenwerking met Mondriaan, MUMC, Zuyderland GGZ binnen het Consortium OOR Zuid.

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen zoals psychotische stoornissen, stemmingsstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, angststoornissen en ontwikkelingsstoornissen. Dit gaat vaak gepaard met comorbide somatische aandoeningen of verslavingsproblematiek.

Inhoud

Belangrijke elementen van de stage zijn o.a. Ambulante Psychiatrie, Spoedeisende Psychiatrie en Psychotherapie met supervisie in verschillende stromingen (o.a. CGT, SFT, MBT, psychodynamische PT). Een lokaal curriculum, Journalclub, Psyfar-bespreking, supervisie, intervisie, CAT- en refereerbijeenkomsten en mentoraat maken de stage compleet.

Meer weten?

Bij vragen over stage voor de psychiateropleiding kunt u terecht bij Harm van de Mortel. T: 088-1149494, E: opleidingen@metggz.nl.