Aandacht voor opleiden

Zonder voldoende goed opgeleide professionals is geen hoogwaardige ggz mogelijk. Daarom staan opleiding en deskundigheidsbevordering hoog in het vaandel bij MET ggz.

Vorig jaar is het opleidingsbeleid opnieuw onder de loep genomen en gecentraliseerd. Opleidingscoördinator Jolanda Idink: “We vinden het belangrijk dat al onze medewerkers zich continu blijven ontwikkelen. Dat is niet alleen goed voor de medewerkers zelf, maar ook voor de kwaliteit van zorg en dus voor onze cliënten. Veel opleidingen zijn van belang voor het behouden van bevoegdheden, certificaten (denk aan HKZ) en herregistratie. We hebben binnen MET ggz zelf al veel expertise in huis, maar we maken ook gebruik van externe opleiders. Er is veel kennis voorhanden die gedeeld wordt tijdens landelijke congressen. Zo zorgen we er op verschillende manieren voor dat we als organisatie inhoudelijk blijven groeien en ons blijven ontwikkelen volgens de meest recente richtlijnen en methodieken. Dankzij de centrale aanpak hebben we nu een goed overzicht van alle opleidingsmogelijkheden.

Operationeel opleidingsbeleid


Het operationeel opleidingsbeleid bestaat uit vier pijlers: verplichte (terugkomende) trainingen en cursussen, teamgerichte trainingen, individuele deskundigheidsbevordering en persoonlijke ontwikkeling. Jolanda: “Elk jaar kijken we per team en per persoon wat er nodig is aan opleidingen en trainingen om de best mogelijke zorg te leveren, passend binnen onze zorgvisie. We bieden bovendien verschillende manieren van leren aan. Van cursussen en trainingen op locatie tot e-learning modules en van erkende beroepsopleidingen tot onderlinge deskundigheidsbevordering. Dat laatste doen we bijvoorbeeld via interne activiteiten, zoals onze jaarlijkse kennisdelingsdag, lunch referaten en de curriculum-middagen binnen de beroepsopleidingen. Juist door die combinatie van extern opleiden en het onderling uitwisselen van kennis en ervaring, creëren we een open en leerrijke organisatie.”

Aantrekkelijk leerklimaat


De beroepsopleidingen (onder andere voor BIG-registraties) vormen een belangrijk onderdeel van het opleidingsbeleid. Via interne opleidingsplekken krijgen medewerkers de mogelijkheid om het praktijkopleidingsdeel van deze postacademische en post-hbo-opleidingen binnen MET ggz te volgen. Elk jaar zijn een aantal opleidingsplekken beschikbaar voor diverse functies, zoals verpleegkundig specialist, sociaalpsychiatrisch verpleegkundige, gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog, coassistent en psychiater. En die vullen de medewerkers graag in. “MET ggz is al jaren een erkende praktijkopleidingsinstelling, daar zijn we best trots op”, vertelt Tamara Ruijten, klinisch psycholoog, psychotherapeute en P-opleider (opleiding tot gz-psycholoog, klinisch psycholoog en psychotherapeut). “Wat ik belangrijk vind, is het creëren van een veilige leeromgeving. Alleen dan lukt het om naar jezelf als professional te leren kijken, nieuwe vaardigheden te ontwikkelen, kennis toe te passen en je beroepsidentiteit uit te ontwikkelen. De huidige 19 ‘opleidelingen’ worden met veel plezier begeleid door werkbegeleiders en interne supervisors, allemaal gedreven en ervaren medewerkers van MET ggz. Ook werken we met externe supervisors.”

Degelijk onderwijsprogramma


Psychiater en opleider psychiatrie Harm van de Mortel vult aan: “De kern van opleiden is het ruimte bieden om op een veilige manier praktijkervaring op te doen en om vanuit reflectie en feedback tot ontwikkeling en groei te komen. De meester-gezel-relatie tussen de psychiater in opleiding en de supervisor vormt de basis. De supervisors worden ook regelmatig geschoold in hun rol als professioneel docent. Bij de opleiding tot psychiater werken we intensief samen met Mondriaan, MUMC+ en Zuyderland GGZ, binnen het Consortium OOR Zuid. MET ggz biedt de psychiaters in opleiding de mogelijkheid te participeren in wetenschappelijk onderzoek vanuit een samenwerking met MUMC+. Overigens bieden we de psychiatrie-opleidingsplekken op dit moment alleen in Midden-Limburg aan, we werken aan een aanvraag bij de ouderenzorg van MET ggz Zuid. Dat zorgt straks weer voor een verdere verankering van het degelijke opleidingsklimaat binnen alle gelederen van MET ggz.”

Datum Q3 2019

Portretfoto van Harm van de Mortel en Tamara Ruijten

Harm van de Mortel en Tamara Ruijten