Maak kennis MET Silke van Komen, IHT

Silke van Komen is werkzaam als psychiatrisch verpleegkundige bij het IHT-team (Intensive Home Treatment) binnen MET ggz.

“Voordat ik bij MET ggz kwam werken heb ik een jaar op de PAAZ (Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis) gewerkt en daarvoor als HBO-verpleegkundige in het ziekenhuis op somatische afdelingen. Binnen het ziekenhuis miste ik het échte contact met de mensen waarin er ook voldoende aandacht voor de psychische klachten is. De interesse in de psychiatrie is er altijd geweest maar tijdens mijn opleiding heb ik deze stap niet durven maken. Achteraf gezien ben ik blij dat ik de stap alsnog heb gemaakt!

IHT is er voor iedereen die in een acute psychiatrische crisis terecht komt en richt zich op kortdurende behandeling om klinische opname te voorkomen. Wij krijgen aanmeldingen vanuit huisartsen, medisch specialisten, (collega-)instellingen of van collega’s intern. Het IHT-team is actief in de regio Midden-Limburg Oost: de gemeenten Leudal, Roermond, Roerdalen, Maasgouw en Echt-Susteren. Gemiddeld duurt de behandeling 6 weken, in de eigen vertrouwde omgeving van de cliënt.

De casuïstiek bevat uiteenlopende onderwerpen. Mensen kunnen te kampen krijgen met een heftige depressie waardoor zij niet meer willen leven. Er kan sprake zijn van angst-, psychotische en/of stemmingsklachten. Ook hebben wij vrouwen in behandeling die een postnatale depressie doormaken. Er zijn weinig exclusiecriteria. Suïcidaliteit is een onderwerp dat wij wel vaak zien. Wij zien mensen van allerlei leeftijden met diverse problematiek. Vaak is dit multi-complex, dat wil zeggen problematiek op meerdere leefgebieden. Afhankelijk van de ernst van problematiek, omgeving en eerdere behandelingen gaan we binnen IHT de behandeling aan om de crisissituatie zo snel mogelijk stabiel te krijgen.

We hebben vanuit IHT met veel andere teams binnen MET ggz te maken, denkend aan team Ouderen, Persoonlijkheid en team Stemming. Afhankelijkheid van de ernst van de ontstane crisissituatie kunnen wij meermaals per dag en in het weekend een huisbezoek afleggen. Wanneer wij bij een ander team IHT-behandeling leveren, blijft de regie van behandeling bij het eigen team.

‘Elke stap met zorg gezet’  

Als iemand voor de intake komt, voeren we die gesprekken altijd met zijn tweeën. Tijdens een intake beoordelen we de crisissituatie en stellen we een behandelplan op. Tijdens een huisbezoek gaat het vooral om ondersteunde gesprekken, medicatie evaluatie, evalueren van het toestandsbeeld en het betrekken van naasten. Het betrekken van naasten vinden wij erg belangrijk. Iemand wordt tenslotte behandeld in de thuissituatie en zij spelen een grote rol in het herstel. Tevens is er aandacht voor belasting van naasten. Daarnaast kan een huisbezoek ingezet worden om iemand te activeren (bijvoorbeeld samen wandelen), een dag-structuur aan te brengen en samen de bedrijfsarts of andere betrokken instanties te bezoeken. Tijdens een intake stellen we doelen en we hopen deze doelen aan het einde van de IHT-behandeling grotendeels behaald te hebben. Het afstemmen van de zorgbehoefte, doelen en medicatie gaat in overleg met het disciplinair team. Om de drie weken vindt er een contact plaats met de psychiater. In dit contact wordt het beleid bepaald.

Iedere ochtend starten we in ons team met een overleg. We bespreken dan alle cliënten die in behandeling zijn. Behalve dat we dit met ons eigen IHT-team doen, sparren we met andere teams die regelmatig aansluiten tijdens ons overleg. Kortom: een werkdag binnen IHT is heel divers!

Bijzonder om het verschil te zien bij binnenkomst en na het doorlopen van het behandelproces. In een relatieve korte periode, maximaal 6 weken, kan iemand stabiliseren of enorm groeien.

In het begin moest ik nog erg schakelen in de balans tussen werk en privé. Je draagt een bepaalde verantwoordelijkheid wanneer je alleen op huisbezoeken gaat. Ook zit er casuïstiek bij die je persoonlijk raakt of waar je jezelf in kan herkennen. Dit nam ik voorheen wel eens mee naar huis. Inmiddels kan ik dit goed gescheiden houden. We hebben een erg fijn team waarin wij alles kunnen delen. Regelmatig houden we intern een intervisie en er is altijd wel iemand waarbij je kunt ventileren, waardoor je je gevoel niet mee naar huis hoeft te nemen.

Binnen het IHT-team zijn er genoeg doorgroeimogelijkheden. Inmiddels ben ik naast mijn werk als psychiatrisch verpleegkundige begonnen als suïcide-preventie trainer.

Een gedreven team, goede sfeer, prettige collega’s, met wie er ook buiten werktijd regelmatig iets wordt ondernomen én vooral humor zorgen ervoor dat het werk aangenaam blijft om te doen!”

 

 

Silke_van_Koomen.jpg