Maak kennis MET Gina en Sjors, begeleiders b, forensische zorg

Gina Paus en Sjors Geurts werken in het forensische wijkteam van MET ggz.

Cliënten die aangemeld worden bij het forensische team komen via Justitie of vanuit een kliniek binnen. Nadat de hulpvraag in kaart is gebracht wordt besproken of de betreffende cliënt binnen MET ggz de juiste begeleiding kan krijgen.

Het forensische team biedt zowel zorg in de vorm van Wonen met Begeleiding als Thuis met Begeleiding. Er zijn striktere voorwaarden bij Wonen met Begeleiding waaraan een cliënt moet voldoen dan bij ambulante zorg.

“Wat ons uniek maakt binnen MET ggz is dat ons team zelf de intakes uitvoert en bepaalt waar we de cliënt willen plaatsen. Wij gaan bijvoorbeeld zelf naar de penitentiaire inrichting in Vught of Sittard voor een intake en kunnen dan bepalen of de cliënt binnen onze woonsetting past. Dat is extra fijn omdat wij de striktere voorwaarden en afspraken op deze manier nog beter kunnen waarborgen”.

Gina en Sjors hebben voor het werken binnen de forensische zorg gekozen omdat zij in hun werk op zoek zijn naar nét dat beetje extra uitdaging. Cliënten met een forensische achtergrond in combinatie met reguliere psychiatrie én vaak ook nog een verslavingsachtergrond; dat is voor hen de uitdaging die zij zoeken in hun werk.

Sjors: “Ook de afwisseling tussen het werken binnen Beschermd Wonen en het ambulante werk spreekt me erg aan. Je hebt veel ketenpartners waarmee je nauw samenwerkt, waaronder de reclassering, politie, wijkagenten, de gemeente en behandeling. Mede door deze nauwe samenwerking kunnen wij de zorg leveren die gewenst is voor de cliënt. Omdat het crisis-gevoelige casussen zijn, kunnen wij altijd op- en afschalen in de begeleiding. Dit gebeurt dan in overleg met de reclassering.

Gina vindt vooral haar uitdaging in de complexe casuïstiek. Ze kan haar voldoening halen uit de soms kleine stapjes die cliënten maken en probeert vooral weer overzicht te bieden in de vaak onoverzichtelijke situatie waar cliënten uit komen. Dit door de cliënt handvatten te bieden, zodat deze zijn leven weer beter kan organiseren.

“Voor de behandeling van onze cliënten werken we veelvuldig samen met de Rooyse Wissel Ambulant behandelen. Voor het volgen van dagbesteding worden cliënten doorverwezen naar Het Werkhuis.”. Cliënten die bij ons verblijven zijn verplicht om dagbesteding te volgen of te werken, indien hun situatie dit toelaat”.

Bij de intake wordt er bewust op veiligheid gelet. Medewerkers van het forensische team krijgen training vanuit de organisatie over waar zij op moeten letten als zij bijvoorbeeld op huisbezoek gaan. Ook bespreken zij die huisbezoeken met collega’s.

"Wij zien de kwetsbare mens achter het verhaal"

“Wij zijn constant bezig met risico inschatten, de forensische scherpte. Mochten we ons toch niet veilig genoeg voelen, dan gaat er een collega mee of je stapt uit het contact. We voelen ons altijd gesteund door collega’s en de organisatie. Het kan heftig zijn wat je ziet, waardoor je extra alert moet zijn. We werken transparant en zijn heel open naar elkaar. Dat maakt het werken in ons team prettig en bijzonder"

“Binnen ons team is er niet echt een verdeling wie welke problematiek op zich neemt. Maar het kan wel zijn dat de ene college meer affiniteit heeft met een bepaalde casus of zich er tijdens het afstuderen in heeft gespecialiseerd. Daar wordt bij verdeling van cliënten dan wel rekening mee gehouden.”

“Ik geef cliënten graag nog een kans, ook als dat niet vanzelfsprekend is”

Zowel Gina als Sjors vinden het belangrijk om de mens achter het gedrag weer te zien en te kijken waardoor het delict-gedrag is ontstaan. Vaak gaat het om verslaving in combinatie met een psychiatrische stoornis.

“Onze cliënten zijn allemaal daders maar vaak in hun verleden ook slachtoffer geweest. Wij oordelen niet en proberen ieder een kans te bieden om het leven weer op de rit te krijgen”.

Gina_Paus_en_Sjors_Gerts_forens.jpg