Op pad met Jeroen Schmitz, teamcoördinator forensische zorg

Dit artikel verscheen in de herfsteditie van MET, 2019.

Een dagje meelopen met een medewerker van MET ggz. Zo krijgt u een goed beeld van onze manier van werken en onze visie op de geestelijke gezondheidszorg. Deze keer op pad met teamcoördinator forensische zorg Jeroen Schmitz.

 8.30 uur – start werkdag

“Sinds dit jaar werk ik als teamcoördinator forensische zorg. Daarnaast werk ik aan de verdere ontwikkeling van forensische zorg bij MET ggz. Ik heb dus een dynamische functie, waarin ik mensen verbind, probleemoplosser ben en probeer om gezamenlijk het beste uit elkaar te halen. Dat betekent veel overleg, intern en met ketenpartners. Vandaag schuif ik aan bij het zorgbemiddelingsoverleg, waar de plaatsing van forensische cliënten, ontwikkelingen en aanvragen voor nieuwe cliënten worden besproken.”

 10.00 uur – intakegesprek

“Na het overleg heb ik samen met een van de zorgbemiddelaars een intakegesprek met een forensische cliënt. Een man van middelbare leeftijd met persoonlijkheidsproblematiek, die al meerdere malen in detentie was en te maken had met problematisch middelengebruik. Tijdens het intakegesprek kijken we wat we voor hem kunnen betekenen. We brengen de mogelijke risico’s bij een verblijf binnen MET ggz in kaart. Denk aan de kans op het niet nakomen van afspraken, delictgedrag, overlast voor medebewoners, etc. Daarbij staan we nadrukkelijk stil bij de hulpvraag en motivatie van cliënt en zijn bereidheid om mee te werken aan de begeleiding. Bij forensische cliënten kan dit nog wel eens een spanningsveld opleveren, omdat zij binnen een gedwongen kader in zorg gaan. Deze cliënt wil in ieder geval graag zelf zijn vicieuze cirkel doorbreken. De verwijzer sluit ook bij het intakegesprek aan, zo kunnen we meteen werken aan een gemeenschappelijk plan van aanpak. Dat schept duidelijkheid en zorgt in de praktijk voor korte lijnen.”

 11.30 uur – crisisoverleg

“Een cliënt is teruggevallen in overmatig middelengebruik en veroorzaakt overlast. Een dergelijke terugval in het verleden heeft bijgedragen aan delictgedrag. Daarom zoeken we zo snel mogelijk contact met de ketenpartners, waarbij we het belang van de cliënt niet uit het oog verliezen. Vervolgens gaan we in overleg met zijn begeleiders, het forensisch FACT-team en zijn reclasseringsambtenaar. Gelet op het strafrechtelijke kader ligt de regie bij de verwijzer. De cliënt ervaart zelf veel last van zijn terugval en wil graag hulp. Vanuit het strafrechtelijke kader blijkt er een mogelijkheid tot een klinische detox-opname te zijn. De reclassering onderneemt hiervoor de benodigde stappen. Na de detox bekijken we of hij terug kan keren naar zijn woning om het ingezette traject voor te zetten.”

 13.00 uur – MET de wijk

“Forensische zorg valt onder MET de wijk. Geregeld zitten we met management, staf en teamcoördinatoren om tafel om met elkaar te bespreken hoe we ervoor staan en hoe we onder andere de forensische zorg binnen MET de wijk verder willen ontwikkelen. We maken flinke stappen met het inrichten van specialistische forensische teams, waardoor we nog deskundiger, wijkgerichter en ketengerichter werken.”

 14.30 uur – forensische intervisie

“De rest van de middag is gereserveerd voor forensische intervisie. In een klein team van begeleiders bespreken we casussen om van elkaar te leren en om elkaar scherp te houden. We ondersteunen onze cliënten zo goed en gericht mogelijk, maar lopen ook tegen vragen aan. Wat doe je als een cliënt niet wil meewerken, wanneer schakel je de ketenpartners in, hoe kun je iemand toch activeren en wanneer neem je afscheid van een cliënt? Vandaag het voorbeeld van een cliënt die heel weerbarstig en nukkig was. Na lang aanhouden kwamen we erachter dat hij wel vooruit wilde, maar moeilijk over zijn problemen kon praten. Na overleg met zijn behandelaar van Vincent van Gogh en zijn reclasseringsambtenaar is besloten om zijn psychiatrische behandeling te intensiveren. In de begeleiding hebben we de doelen bijgesteld, met kleinere stappen. Nu, een half jaar later, zien we eindelijk vooruitgang. Zo zie je, dat je met goede samenwerking en door goed te luisteren, toch veel bereikt.”

Teamcoördinator Jeroen Schmitz

Jeroen Schmitz

Onze medewerkers bieden je een kijkje in hun dagelijks werk.

Forensische zorg binnen MET ggz

Cliënten uit het forensisch veld komen vanuit detentie of reclassering verplicht bij ons in zorg omdat de directe stap naar zelfstandig wonen te groot is. Meestal hebben deze cliënten te maken met complexe problematiek en spelen er problemen op praktische leefgebieden zoals financiën, relaties en dagbesteding.

Met goede begeleiding verkleinen we de kans op recidive of terugval in risicovol gedrag. We werken nauw samen met onder andere de cliënt, reclassering, justitie, Vincent van Gogh en De Rooyse Wissel.