Müşteri olarak haklarım nelerdir?

Psikolojik sorunları olan herkesin yardıma hakkı vardır. Doğru bakım kurumundan tedavi edilmeniz ve/veya rehberlik almanız önemlidir. MET ggz, sağlık uzmanlarımızın ihtiyacınız olan desteği sağlayıp sağlayamayacağına sizinle birlikte bakacaktır.

Bilgi hakkı

Yardımın tüm yönleri hakkında bilgi alma hakkına sahipsiniz. Sağlık uzmanlarımız tüm sorularınızı yanıtlamaktan mutluluk duyacaktır. Bu bilgilere örnek olarak, MET ggz'deki çalışma yöntemi hakkındaki soruları, tedaviye katkılar konusunda sahip olduğunuz istekleri, öz yardım programlarını, müşteri desteği ve/veya hasta derneklerini, mahremiyetiniz ve şikayette bulunma olasılıklarını düşünebilirsiniz.

Öz belirlenim hakkı

Çalışanlarımız, yardım kapsamda nelerin mümkün olduğunu, daha sonra ne olacağını ve bunların sizin için ne anlama geldiğini sizinle görüşeceklerdir. MET ggz içinden veya dışından ikinci bir görüş talep etmek de mümkündür.

Veri koruma

MET ggz, kişisel verilerinizi maksimum bir özenle kullanır. Bir yardım uzmanı veya başka bir çalışanla konuştuğunuz şeyler, gizlilik yükümlülüğü kapsamındadır. İzniniz olmadan, tedaviniz hakkında başkalarına bilgi vermeyiz. Ancak itiraz etmediğiniz sürece sevk eden kişiyi tedavinin ilerleyişi hakkında bilgilendiririz. Ödeme işlemleri için gerekli finansörlerle yalnızca veri alışverişi yaparız. MET ggz'nin haklarınızla ilgilenme şeklini kabul etmiyorsanız, Hollanda Veri Koruma Otoritesi ile iletişime geçebilirsiniz.

İşleme amaçları ve yasal dayanaklar
Müşterilere iyi bir hizmet sunmak veya yasal yükümlülüklere uymak için kişisel verileri hukuka uygun bir şekilde işliyoruz. MET ggz dahilinde kişisel veriler, en başta yasal bir yükümlülüğe uymak için işlenir. Kişisel verilerinizi, başlangıçta toplandıkları amaç dışında bir amaçla kullanmak istersek, sizi bu amaç konusunda bilgilendirecek ve ilgili tüm bilgileri size sağlayacağız.

Kişisel verilerin işlenmesine yönelik rızanın geri çekilmesi
Kişisel verilerinizin işlenmesi için MET ggz'ye izin verirseniz, istediğiniz zaman geri çekme hakkına sahipsiniz. Ancak bu, geri çekmeden önceki rızaya dayalı işlemenin hukuka uygunluğunu değiştirmez.

Bize yasaların gerektirdiği verileri sağlamazsanız, hiçbir anlaşma yapılmayacaktır. Yasa gereği kaydı zorunlu verileri silme hakkınızı kullanırsanız, bu, müşteri ile MET ggz arasındaki sözleşme(n)(ler)in derhal feshedilmesine yol açacaktır.

MET ggz İşleme Sorumlusu
Yönetici J.P. (Anja) Pijls, Postbus 21, 6040 AA Roermond, +31 (0)88–114 9494, info@metggz.nl.

MET ggz Veri Koruma Görevlisi
M.M.A. (Matias) Kruyen, privacy@metggz.nl.

Gizlilik beyanı
Gizlilikle nasıl ilgilendiğimize dair ayrıntılı bilgi web sitemizdeki gizlilik bildiriminde bulunabilir: https://www.metggz.nl/privacyverklaring.

"İnsanlar kendi güçlerine dayanarak genellikle epeyi bir mesafe kaydedebilir. Bu, psikolojik açıdan kolay incinebilir insanlar için de geçerlidir. Bazen sorunları yalnız başınıza çözmeniz için çok az olanak vardır."

Çocuklar ve gençler

Tedaviyi belediye (veya 18 yaşından büyük gençler için sağlık sigortası) finanse eder. Finansman belediye tarafından yapılıyorsa ona sağlanan bakımın kapsamı hakkında bilgi veririz. Finansman sigorta şirketi tarafından yapılıyorsa ona şu bilgileri sağlıyoruz: terapi yöneticisi, ana tanı ve verilen bakımın kapsamı. Buna, web sitemizde bir itiraz formu yazdırıp, doldurup göndererek (pratik bilgiler, haklar ve beklentiler altında) itiraz edebilirsiniz.

Terapist veya rehber diğer verilerin (mahalle ekipleri veya gençlik ve aile merkezlerine vb. yönelik veriler) takası için önceden izin ister.

Dosyaya erişim, ekleme, aktarma ve silme hakkı

Dosyanızı inceleme hakkına sahipsiniz. Bunu yardım görevlinize bildirebilirsiniz. İsteğiniz olursa, yardım sona erer ermez dosya düzeltilecek veya imha edilecektir. Ayrıca hakkınızda sahip olduğumuz kişisel verileri alma hakkına da sahipsiniz. MET ggz, verilerinizi elektronik bir hasta dosyasında saklar. Tedavinizin kayıtlarını tedavi sürecinizin tamamlanmasından sonra 20 yıl süreyle saklarız. Rehberlik hizmetinin kayıtlarını rehberlik sürecinizin tamamlanmasından sonra 15 yıl süreyle saklarız. Bu sürenin ardından imha edilirler.

Yardım görevlisi tercihi

Kaydolurken, bakım sağlayıcısının cinsiyeti için tercih belirtme hakkına sahipsiniz. Gerekirse ortada bir neden varsa yardım görevlisi ile diyalog halinde değişiklik yapmak mümkündür. Daha sonraki bir aşamada yeni bir tedavi veya takip tedavisi için geri dönerseniz, alışık olduğunuz pratisyen hekime başvurup başvuramayacağınıza bakarız.

Beklenmedik olayların bildirilmesi

Tanık olduğunuz beklenmedik olayları ve güvenli olmayan durumları bildirme hakkına sahipsiniz. Yardım görevliniz raporu MET ggz içindeki doğru kişiye gönderir.

Saldırgan davranış

MET ggz çalışanlarına karşı saldırgan davranışlar kabul edilemez. MET ggz her türlü şiddet olayında polise suç duyurusunda bulunur. Olası hasarlardan hasara neden olan kişi sorumludur.