Müşteri Konseyi

MET ggz, (eski) müşterilerinin çıkarlarını olabildiğince iyi temsil eden ayrı ve bağımsız bir müşteri konseyine sahiptir. MET ggz tarafından sunulan bakım hakkında (eski) müşterilerin birlikte düşünmesinin ve tartışmaya katılmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Müşteri konseyinin üyeleri, kendi deneyimlerine dayanarak, planlar hakında görüş bildirir ve diğer müşteriler için önemli olan konularda iyileştirme önerilerinde bulunur. Bakım arzı böylece müşterilerin istek ve ihtiyaçlarına olabildiğince iyi bir şekilde uydurulur.

Müşteri konseyi ne yapar?

Müşteri konseyi, MET ggz'de diyalog masasında müşteriler adına bir yere sahiptir. Konseyin söz hakkı ve sorumlulukları kanunla düzenlenmiştir. Müşteri konseyinin çeşitli görev ve etkinlikleri vardır:

  • Danışma
  • Politikanın geliştirilmesi sırasında katılım sağlamak ve MET ggz'nin çalışma ve planlarını eleştirel bir gözle değerlendirmek.
  • Müşterilerin ortak çıkarlarını temsil etmek.
  • Müşteriler için önemli olan konularda Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak ve danışmak.
  • Bakım kalitesine gözetmenlik yapmak.
  • Ruh sağlığı bakımı ve müşteri katılımı alanındaki bölgesel ve ulusal gelişmeleri takip etmek.
  • Durumlarından haberdar olmak için MET ggz müşterileri ile iletişimi sürdürmek.

Üyeler, tüm müşterilerin ortak çıkarlarını korur. Yani Konsey bireysel çıkar ve şikayetlerle ilgilenmez. Bireysel şikayetler için MET ggz şikayet görevlisi ile iletişime geçebilirsiniz.

Daha fazla bilgi

MET ggz müşteri konseyi hakkında daha fazla bilgi edinmek ya da üye olma ilginizi çekiyor mu? Çekiyorsa, clientenraad@metggz.nl aracılığıyla bizimle iletişime geçin.