Vijeće pacijenata/klijenata

MET ggz ima samostalno i neovisno vijeće pacijenata/ klijenata čija je zadaća optimalna zaštita interesa (bivših) pacijenata/klijenata MET ggz-a. Smatramo da je iznimno važno (bivše) pacijente/klijente uključiti u razmjenu mišljenja i dati im priliku sudjelovanja u raspravi o zdravstvenoj skrbi koju pruža MET ggz. Članovi vijeća pacijenata/klijenata procjenjuju planove na temelju vlastitog iskustva i iznose prijedloge za poboljšanja koja se odnose na sve teme rasprave važne za sadašnje i buduće pacijente/klijente. Na taj se način može unaprijediti ponuda zdravstvene skrbi i optimalno prilagoditi željama i potrebama pacijenata/klijenata.

Čime se bavi vijeće pacijenata/klijenata?

Vijeće u ime pacijenata/klijenata sudjeluje u raspravama za okruglim stolom u MET ggz-u. Suodlučivanje i odgovornosti Vijeća utvrđene su zakonom. Vijeće pacijenata/klijenata ima različite zadatke i bavi se različitim aktivnostima:

  • savjetovanje
  • sktivno sudjelovanje u procesu kreiranja politike te kritičko prosuđivanje rada i planova MET ggz-a
  • promicanje zajedničkih interesa pacijenata/klijenata
  • savjetovanje i sudjelovanje u raspravama s Upravnim odborom o temama koje su važne za pacijente/klijente
  • nadziranje kvalitete skrbi
  • praćenje razvoja u području zdravstvene zaštite mentalnog zdravlja i sudjelovanja pacijenata/klijenata
  • održavanje kontakta s pacijentima/klijentima MET ggz-a kako bi ostali u toku i imali uvid u njihovo stanje.

Članovi promiču zajedničke interese svih pacijenata/klijenata. Vijeće ne zastupa pojedinačne interese ili pritužbe. U slučaju osobnih pritužbi obratite se djelatniku za pritužbe u MET ggz-u.

Više informacija

Želite li znati više o Vijeću pacijenata/klijenata u MET ggz-u ili ste zainteresirani postati njegovim članom? Kontaktirajte nas putem adrese e-pošte clientenraad@metggz.nl.