Koja su moja prava kao pacijenta/klijenta?

Svatko ima prava na pomoć u slučaju duševnih smetnji. Pritom je važno da se liječenje/praćenje provodi u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi. MET ggz zajedno će s vama pomno razmotriti mogu li vam naši zdravstveni djelatnici pružiti potrebnu podršku.

Pravo na informaciju

Imate pravo na informaciju o svim aspektima pružanja pomoći. Naši zdravstveni djelatnici rado će odgovoriti na sva vaša pitanja, koja se uglavnom odnose na način rada MET ggz-a, vaše želje o liječenju, programe samopomoći, podršku pacijentima/klijentima i/ili na udruge pacijenata, vašu privatnost i mogućnosti podnošenja pritužbi.

Pravo na samoodređenje

Naši djelatnici razmotrit će s vama mogućnosti pružanja pomoći, što zatim slijedi i što to za vas znači. Moguće je zatražiti i drugo mišljenje u ili izvan MET ggz-a.

Zaštita podataka

MET ggz postupat će s vašim osobnim podacima krajnje pažljivo. Sve o čemu razgovarate sa svojim pružateljem skrbi ili drugim djelatnikom potpada pod obvezu čuvanja tajnosti podataka. Bez vaše privole nikome ne dajemo informaciju o vašem liječenju. Vašeg uputitelja obavještavat ćemo o napretku liječenja, osim ako se tome ne usprotivite. S osobama koje vode brigu o financijama, razmjenjujemo podatke koji su nužni za platne transakcije. Ako niste suglasni s načinom na koji MET ggz postupa s vašim pravima, možete kontaktirati tijelo nadležno za osobne podatke.

Svrhe obrade osobnih podataka i pravne osnove
Osobne podatke obrađujemo na zakonit način kako bismo pacijentima/klijentima mogli biti od na usluzi ili kako bismo ispunili svoje zakonske obveze. Osobni podaci se u MET ggz-u prvenstveno obrađuju u svrhu ispunjavanja zakonske obveze. Ako vaše osobne podatke želimo upotrijebiti u neku drugu svrhu od one u koju su prvobitno prikupljeni, obavijestit ćemo vas o tome i pružiti vam sve relevantne daljnje informacije.

Opoziv privole za obradu osobnih podataka
Kada MET ggz-u date svoju privolu za obradu vaših osobnih podataka, imate je i pravo u svako doba opozvati. To, međutim, ne utječe na zakonitost obrade na osnovi privole prije njezinog povlačenja.

Ako nam ne dostavite podatke koje ste dužni po zakonu dostaviti, sporazum se neće sklopiti. Ako iskoristite svoje pravo na brisanje podatka koji su po zakonu obvezni, to će dovesti do trenutnog raskida sporazuma između pacijenta/klijenta i MET ggz-a.

Osoba odgovorna za obradu osobnih podataka u MET ggz-u
Voditelj drs. J.P. (Anja) Pijls, poštanski pretinac 21, 6040 AA Roermond, 088–114 9494, info@metggz.nl.

Djelatnik za zaštitu osobnih podataka u MET ggz-u
M.M.A. (Matias) Kruyen, privacy@metggz.nl.

Izjava o privatnosti
Opširnu informaciju o tome kako postupamo s privatnošću naći ćete u Izjavi o privatnosti na našoj web stranici: https://www.metggz.nl/privacyverklaring.

Djeca i mladi

Općina (ili zdravstveni osiguravatelj kod mladih osoba starijih od 18 godina) financira liječenje. Ako je općina preuzela financiranje, dostavljamo joj sve podatke o opsegu liječenja. Ako liječenje plaća zdravstveni osiguravatelj, dostavljamo mu sljedeće podatke: o liječniku koji prati liječenje od početka do kraja, glavnoj dijagnozi i opsegu liječenja. Protiv toga imate pravo prigovora tako da putem naše web stranice (pod praktične informacije, prava i očekivanja) ispišete obrazac za prigovore, ispunite ga i pošaljete natrag. Prije razmjene ostalih podataka (na primjer, za općinski tim ili centar za mlade i obitelj) liječnik ili pratitelj dužan je prethodno zatražiti vaše odobrenje.

Pravo na pristup, dopunjavanje, prijenos i uništenje medicinske dokumentacije o pacijentu

Imate prvo uvida u svoju medicinsku dokumentaciju. O tome možete obavijestiti svog pružatelja skrbi. Na vaš zahtjev vaša će se dokumentacija ispraviti ili uništiti, čim se završi pružanje skrbi. Imate i pravo dobiti svoje osobne podatke s kojima raspolažemo. MET ggz čuva vaše podatke u elektroničkom obliku. Medicinsku dokumentaciju o vašem liječenju čuvamo 20 godina nakon okončanja vašeg liječenja. Dokumentaciju o vašem praćenju čuvamo 15 godina nakon okončanja vašeg praćenja. Nakon toga se ti podaci uništavaju.

Pravo na izbor pružatelja skrbi

Prilikom prijave imate pravo dati prednost određenom spolu pružatelja skrbi koji vas liječi/prati. Moguće je uz savjetovanje promijeniti pružatelja skrbi koji o vama skrbi ako za to postoji razlog. U slučaju da u nekoj kasnijoj fazi ponovo dođete na liječenje ili nastavak liječenja, razmotrit ćemo može li vas preuzeti liječnik od vašeg povjerenja.

Prijava incidenata

Imate pravo prijaviti incidente ili nesigurne situacije kojima ste svjedočili. Pružatelj skrbi koji je zadužen za vas proslijedit će prijavu nadležnoj osobi u MET ggz-u.

Agresivno ponašanje

Agresivno ponašanje prema djelatnicima MET ggz-a je zabranjeno. MET ggz prijavit će bilo koji oblik nasilja policiji. Za eventualne štete odgovoran je onaj koji ih je prouzročio.