Ako niste zadovoljni

Učinit ćemo sve što je u našoj moći da vam pomognemo. Ako ste unatoč tome nezadovoljni našom uslugom, rado bismo o tome saznali više. Ako nas obavijestite o tome čime ste nezadovoljni, možemo zajedno pronaći odgovarajuće rješenje. To će nam ujedno pomoći da ubuduće poboljšamo naše usluge zdravstvene skrbi.

Otvoreni za vaše želje

Vaš pružatelj skrbi i MET ggz otvoreni su za vaše želje i brige. Ako ste nezadovoljni tijekom liječenja, obavijestite o tome svog pružatelja skrbi. Na taj način možemo izravno raditi na rješavanju mogućeg problema. Međutim, ne nađemo li rješenje na obostrano zadovoljstvo, možete kontaktirati referenta za pritužbe.

Referent za pritužbe

Za klijente
Obratite se neovisnom referentu za pritužbe ako svoje nezadovoljstvo ne možete na primjeren način raspraviti s pružateljem skrbi ili ako ta osoba vaš prigovor nije riješila na zadovoljavajući način.

·         za Noord- en Midden-Limburg:

Els Vossen, telefon 06-50499733.

·         za Zuid-Limburg: Daan Schatteman,

telefon 06-51902514.

Svoj prigovor možete dostaviti slanjem e-pošte na adresu klachtenfunctionaris@metggz.nl.

Za bliske srodnike
Neovisnom referentu za pritužbe možete se obratiti radi posredovanja, informiranja i savjeta.

·         Posredovanje
Referent za pritužbe posreduje između podnositelja pritužbe i onoga na kojeg se prigovor odnosi. Cilj je riješiti nezadovoljstvo i uspostaviti povjerenje između dvije strane. Referent za pritužbe nepristrano razgovara s obje strane. Pristup se sastoji u tome da predloži rješenje bez iznošenja mišljenja. Referent za pritužbe nije ovlašten poduzimati mjere protiv bilo koje od uključenih strana.

·         Informacije i savjet
Referent za prigovore pruža informaciju o internim i vanjskim postupcima za prigovore.

Ako prigovor nije moguće riješiti na zadovoljavajući način referent za prigovore može ukazati na mogućnost podnošenja pritužbe komisiji za prigovore pri MET ggz-u. Kao podnositelj prigovora imate pravo na to da vas zastupa osoba od povjerenja koju sami odaberete ili na primanje pomoći od takve osobe. Ako je riječ o maloljetnicima (u načelu osobe mlađe od 12 godina), podnositelj pritužbe može biti roditelj ili skrbnik.

AKJ savjetnici (u slučaju pomoći mladima)

Sva (udomljena) djeca, (udomitelji) roditelji i skrbnici koji vode brigu o mladima imaju pravo na neovisne savjetnike. Mogu se obratiti uredu za savjete i podnošenje pritužbi pri AKJ zakladi za brigu o mladima. Pružanje podrške savjetnika je besplatno. AKJ je neovisna zaklada i njihovi savjetnici nisu zaposlenici MET ggz-a ili općine.

AKJ možete nazvati na 088 – 555 1000 ili poslati poruku e-poštom na info@akj.nl. Više informacija naći ćete na www.akj.nl.

Uloge savjetnika

Kao mlada osoba možda ćete biti nezadovoljni pomoći koju dobivate u MET ggz-u ili u svojoj općini. Ako ne možete pronaći rješenje s pružateljem skrbi MET ggz-a, obratite se savjetodavnoj službi AKJ-a. Tamo će vas prije svega pozorno saslušati. Ponekad i to već pomaže. U svakom slučaju savjetnik kojemu ste se s povjerenjem obratili vaše će izlaganje ozbiljno shvatiti. Obavijestit će vas o vašim pravima i dati vam savjet. Savjetnik će vam ujedno pomoći sastaviti pritužbu i bit će uz vas na sastanku s MET ggz-om ili općinom.

Savjetnik za obitelj

Za bliske srodnike
Neovisni savjetnik za obitelj u okviru MET ggz-a na raspolaganju je svakom zainteresiranom: obitelji i bliskim srodnicima osoba koje još nisu bile ili više nisu na liječenju. Možete mu se obratiti za informaciju, savjet i posredovanje. Angažiranje savjetnika za obitelj je besplatno.

Savjetnik za obitelj za MET ggz je Chris de Haas, telefon 06-53242920 ili e-pošta c.dehaas@lsfvp.nl. Informaciju možete pronaći i na web stranici www.lsfvp.nl.

"Referent za pritužbe posreduje između podnositelja pritužbe i onoga na kojeg se prigovor odnosi. Ako niste u stanju problem zajedno riješiti, obavijestit će vas, ukoliko je potrebno, o internim i vanjskim postupcima za podnošenje prigovora."

Uloga savjetnika za obitelj

  • saslušat će vas i odgovoriti na vaša pitanja
  • pružiti općenite informacije o bolesti i liječenju pacijenta/klijenta
  • pružiti podršku u razgovoru s pružateljem skrbi,, terapeutom ili menadžerom
  • posredovati ako se ne slažete s pružateljima skrbi
  • podržati vas u podnošenju pritužbe
  • usmjeriti vas na grupe koje imaju slična iskustva te informirati o tečajevima i organizacijama koje će vam pružiti potporu pri liječenju
  • skrenuti pozornost MET ggz-a na probleme obitelji i bliskih srodnika
  • pružiti povratne informacije MET ggz-u o tome koja vam pravila stvaraju probleme

Povjerenstvo za pritužbe

Svoju pritužbu možete podnijeti povjerenstvu za pritužbe pri MET ggz-u. Povjerenstvo se sastoji od tri neovisna člana, koji nisu zaposleni u MET ggz-u.

Postupak
O tijeku postupka bit ćete obaviješteni u roku od dva tjedna od dana dostave pritužbe. Povjerenstvo za pritužbe saslušava obje strane. Ako postoji potreba za uvid u vaše podataka o liječenju, zatražit će se dopuštenje. Odluka će uslijediti u roku od tri mjeseca od dana podnošenja pritužbe. Povjerenstvo predlaže mjere upravi MET ggz-a. Odluku ćete dobiti u pisanom obliku.

Mjere
Odluku o mogućim mjerama donosi uprava MET ggz-a. Uprava se o tome može posavjetovati s izravno zainteresiranim stranama. O poduzetim mjerama bit ćete obaviješteni u roku od mjesec dana.

Dokumentacija pritužbe
Povjerenstvo za pritužbe priprema dokumentaciju za svaku pritužbu. Samo podnositelj pritužbe i optuženi imaju pravo uvida u taj spis. MET ggz uništit će dokumentaciju pritužbe u roku od 18 mjeseci od donošenja odluke. Ako odlučite započeti postupak s vanjskim tijelom, MET ggz zadržat će dokumentaciju pritužbe sve dok se taj postupak ne okonča.

Povjerenstvo za rješavanje sporova nadležno za zdravstvene ustanove

MET ggz upisan je u registar Povjerenstva za rješavanje sporova nadležnog za zdravstvene ustanove. To povjerenstvo ima posebnu funkciju: rješava pritužbe koje MET ggz nije uspio riješiti i ako se radi o šteti koja se mora izraziti u novčanoj vrijednosti. Povjerenstvo rješava potraživanja u iznosu do pet tisuća eura. Vezano uz postupak temeljem vaše pritužbe koji se vodi pri Povjerenstvu za rješavanje sporova nadležnog za zdravstvene usluge imat ćete određene troškove. Za više informacija posjetite www.degeschillencommissie.nl.

Savjetnik u slučaju spolnog zlostavljanja od strane pružatelja skrbi

Seksualni/erotski kontakt između pružatelja skrbi i pacijenta/klijenta uvijek je protuzakonit. U slučaju spolnog zlostavljanja ili uznemiravanja tijekom liječenja ili praćenja od strane vašeg liječnika ili drugog pružatelja skrbi, možete se obratiti Hanny Leene, savjetnici za spolno zlostavljanje od strane pružatelja skrbi, na broj 06-13442074. Ona će Vas pozorno i s razumijevanjem saslušati, pružiti Vam podršku i savjet o mogućim daljnjim koracima.