اگر شما راضی نباشید

ما تمام تلاش خود را درجهت کمک به شما خواهیم کرد. ممکن است که شما از خدمات ما رضایت نداشته باشید در این صورت خوشحال خواهیم شد که حتما عدم رضایت خود را به ما اطلاع دهید. در اینصورت ما میتوانیم با همکاری یکدیگر به یک راه حل مناسب برسیم. این کار به ما کمک میکند که در جهت بهبود خدمات و شیوه درمان در آینده بهتر کنید.

با هم صحبت کردن درباره تمامی مسایل
مددکار شما و MET ggz آمادگی کامل جهت شنیدن درخواستها و نگرانیهای شما را دارند. در صورت ناراضی بودن از روند پرونده خویش آنرا به مددکار خود بگویید. بدین وسیله ما میتوانیم سریعا جهت رفع مشکلات احتمالی اقدام کنیم. اگر با هم نتوانستیم مشکل را حل کنیم می توانید با مسول شکایات تماس بگیرید.

مسئول شکایت ها
برای مراجعین
در صورت عدم رضایت شما واگر مددکارتان به شما کمک کافی نکرد ، مسول بی طرف شکایات در آنجا حضور دارد. یا وقتی مددکار اجتماعی نارضایتی شما را به درستی حل نکرده است.

·         Voor Noord- en Midden-Limburg:

Els Vossen, telefoon 06-50499733.

شما میتوانید عدم رضایتتان را به آدرس زیر ایمیل کنید:
klachtenfunctionaris@metggz.nl

برای نزدیکان
شما میتوانید به مسول شکایت بی طرف برای داوری و اطلاع رسانی و توصیه مراجعه کنید.

·         میانجی گری
مسئول شکایات بین شاکی و کسی که برعلیه او شکایت شده میانجی گری میکند. هدف او رفع نارضایتی و بازیابی اعتماد بین دو طرف است. مسئول شکایات با هر دو طرف صحبت می کند و بی طرفانه است. هدف او پیشنهاد راه حل بدون بیان قضاوت است. مسئول شکایات مجاز به انجام اقدامات علیه یکی از طرفین درگیر نیست.

·         مشاوره و توصیه
مسئول شکایات اطلاعات درباره روند شکایت در داخل و خارج موسسه به شما میدهد.

 اگر حل مشکل به طور رضایت بخشی امکان پذیر نباشد، مدیر شکایات می تواند به احتمال ارائه شکایت به کمیته شکایات MET ggz اشاره و توصیه کند. به عنوان یک شاکی ، شما اجازه انتخاب شخص مورد اعتمادتان به عنوان نماینده خود را دارید. در مورد افراد زیر سن قانونی (در اصل افراد زیر 12 سال) ، والدین یا سرپرست قانونی آنها می توانند به عنوان شاكی به جای او عمل كنند.

AKJ شخص مورد اعتماد ( سازمان حمایت از کودکان)
تمام کودکان یا فرزندخوانده ها یا پدر و مادر خوانده ها و سرپرستان که و تحت پوشش سازمان حمایت از کودکان هسنتد از لحاظ قانونی حق این را دارند که شخص مستقلی که مورد اعتمادشان هست را داشته باشند.برای این کارمیتوانند به AKJ مراجعه کنند.
سازمانی جهت توصیه و رسیدگی و بررسی شکایتهای Jeugdzorg ( حمایت از کودکان). کمک توسط شخص مورد اعتماد رایگان میباشد. AKJ یک سازمان مستقل هست و شخص مورد اعتماد آنها برای MET ggz و شهرداری کار نمیکند.

برای اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 0885551000 و یا ایمیل info@akj.nl تماس حاصل نمایید. جهت کسب اطلاعات در این مورد

نقش شخص مورد اعتماد(مشاور محرمانه)
به عنوان یک جوان ممکن است از کمکی که از MET ggz یا شهرداری دریافت می کنید ناراضی باشید. اگر نمی توانید با ارائه دهنده خدمات مددکاری از MET ggz راه حلی پیدا کنید، لطفاً با بخش خدمات مشاوره ای AKJ تماس بگیرید. ابتدا آنها به مشکل شما گوش میکنند. گاهی همین اندازه کافی و کمک کننده است. در هر صورت شخص مورد اعتمادتان حتما مشکل شما را جدی میگیرد و او به شما در مورد حقوق قانونی اتان اطلاع خواهد داد و توصیه خواهد کرد و همچنین به شما در جهت تنظیم یک شکایت نامه کمک خواهد کرد و اگر زمانی با MET ggz یا شهرداری مکالمه ای داشته باشید آنجا حضور خواهد یافت.

شخص مورد اعتماد خانواده
برای نزدیکان
شخص مستقل مورد اعتماد خانواده FVP) MET ggz )برای همه وجود دارد: همچنین برای خانواده و بستگان افرادی که هنوز تحت درمان نیستند یا دیگر تحت درمان نیستند. برای کسب اطلاعات، میانجی گری یا مشاوره می توانید با او تماس بگیرید. دریافت کمک از شخص مورد اعتماد خانواده رایگان است.

شخص مورد اعتماد خانواده برای MET ggz کریس د هاس میباشد.


Chris de Haas, telefoon: 06 53242920


 e-mail: c.dehaas@lsfvp.nl برای دریافت اطلاعات میتوانید به وبسایت سراسری www.lsfvp.nl مراجعه کنید.

نقش شخص مورد اعتماد خانواده
De FVP

او به شما گوش میدهد و به سوالات شما پاسخ میدهد.
اطلاعات کلی در مورد بیماری و درمان مراجع میدهد.
به شما در تماسهایی که با مدد کار و درمانگر یا مدیر دارید کمک میکند.
 اگر شما با مدد کار ها موافق نباشید به شما کمک میکند.
در صورتی که بخواهید شکایت کنید برای ارایه شکایت از شما حمایت میکند.
میتواند شما را به گروهها یا افرادی که در شرایط شما هستند کمک کند.
سازمانهایی که برای کمک به مراجعین میتوانند کمک کنند را به شما نشان میدهند.
میتواند مشکلات خانواده و نزدیکان را مورد توجه MET ggz قرار دهد.
به MET ggz اطلاع میدهد که کدامیک از قوانین برای شما مشکل هستند.

کمیسیون شکایت
شما میتوانید نزد کمیسیون شکایت از MET ggz شکایت کنید. کمسیون شکایات شامل سه عضو مستقل که کارمندهای MET ggz نیستند میشود.

روند - مراحل
دو هفته پس از دریافت شکایت شما درباره روند پروسه برایتان پیام داده می شود. کمسیون شکایات اظهارات هر دو طرف را میشنود. گر احتیاج باشد که مشخصات درمان شما را ببیند رضایت شما را درخواست میکند. تصمیمی که میگیرد سه ماه پس از اعلام شکایت است. همچنین به مدیریت MET ggz پیشنهاد اقداماتی را میکند. تصمیم کتبی اعلام می شود.

اقدامات
تصمیم نهایی در مورد اقدامات احتمالی که ممکن است انجام داده شود توسط مدیریت MET ggz گرفته می شود. مدیریت ممکن است درباره این مسیله با افرادی که در آن نقش مستقیم داشته اند مشورت کند. در عرض یک ماه درباره اقداماتی که انجام خواهند داد به شما اطلاع میدهند.

پرونده شکایات
کمسیون شکایتها از هر شکایتی که می شود یک پرونده میسازد. فقط شاکی و شخصی از او شکایت شده حق قانونی این را دارند که داخل پرونده را ببینند. MET ggz پرونده شکایت را 18 ماه پس از تصمیم از بین میبرد. اگر شما تصمیم بگیرید این پروسه را از سازمانی خارج از MET ggz شروع کنید MET ggz تا زمانی که پرونده شما در این سازمان خارجی شروع شود نگه می دارد.

کمیسیون حل اختلافات سازمان درمانی
MET ggz در نزد کمیسیون حل اختلافات سازمان درمانی ثبت شده است. این کمیسیون نقش خاصی دارد. اگر شما نتوانید مشکلتان را با MET ggz حل کنید به شکایت شما رسیدگی میکند و اگر هم خسارتی به کسی وارد شده باشد هزینه مالی آن تامین میشود. کمیسیون حل اختلافات به درخواستها تا سقف 5 هزار یورو رسیدگی میکند. اگر شکایت شما توسط کمیسیون حل اختلافات سازمان درمانی مورد بررسی قرار بگیرد هزینه دارد. برای کسب اطلاعات بیشتر به www.degeschillencommissie.nl مراجعه کنید.

شخص مورد اعتماد درصورت سواستفاده جنسی توسط مددکاران
رابطه جنسی- اروتیک بین مددکاران و مراجعین غیر قانونی است. آیا در طی درمان یا راهنمایی شما سو استفاده جنسی یا رفتار نامناسبی بر خلاف عرف جامعه توسط مددکارتان با شما شده در اینصورت میتوانید میتوانید به شخص مورد اعتماد هانی لین به شماره 0613442074 سو استفاده جنسی توسط مددکاران مراجعه کنید. او حتما حرف شما را گوش میدهد و به شما توصیه میکند که چه اقداماتی رو میتوانید انجام دهید.