ما این را از شما انتظار داریم

قرار ملاقات شما


قبل از قرار ملاقات خود را به بخش پذیرش معرفی کنید. شما موظف هستید در هر ملاقات خود را معرفی کنید، این امر در مورد کودکان و جوانان نیز صدق می کند. از شما درخواست میکنیم که مدرک هویت خود را در زمان قرار ملاقات به همراه خود داشته باشید. اگر اطلاعاتی که ما جهت دسترسی به شما داریم تغییر کرده (به طور مثال: شماره تلفن یا آدرس ایمیل) می توانید این تغییرات را به پذیرش اطلاع دهید.

شما 24 ساعت قبل از قرار ملاقاتتان یک اس ام اس جهت یادآوری دریافت می کنید. اگر ما شماره موبایل شما را نداریم میتوانید آن را به پذیرش اعلام کنید.

اگر نمی توانید شرکت کنید
اگر نمیتوانید به قرار ملاقاتتان حضور پیدا کنید از شما درخواست می کنیم که آنرا 24 ساعت قبل کنسل کنید. درصورت عدم اطلاع و غیبت مبلغ 45 یوروجهت عدم حضور در قرار ملاقات به حسابتان منظور می شود. این مبلغ توسط بیمه شما پرداخت نمی شود.

سهمیه پرداخت هزینه درمان
هزینه درمان توسط ما از اولین قرار ملاقات شما منظور می گردد (شامل مکالمه جهت اشنایی و قرار ملاقات اظطراری نیز می شود). این قانون شامل مکالماتی که منجر به درمان توسط مت نمی شوند هم میشود. در اینصورت این مبلغ از سهمیه پرداختی شما از بیمه شما کسر می شود. در قرارداد بمه شما اطلاعات مربوط به سطح سهمیه پرداختی شما قابل یافت است. اگر سوالی در این مورد دارید با بمه خود تماس بگیریید.

پرکردن لیست سوالات
اگر شما توسط MET ggz تحت درمان هستید ازشما درخواست میشود که لیست سوالات را پر نمایید. باجوابهایی که در این لیست به ما میدهید متوجه تاثیر روند درمان در وضعیت شما خواهیم شد.