Oudercursus Opvoeden: een hele kunst!

Opvoeden: Een hele kunst!’ is een groepscursus opvoeden van tien bijeenkomsten. De cursus is speciaal ontwikkeld voor ouders met veel stress of psychische problematiek, die problemen ondervinden bij de opvoeding van kinderen en minimaal één kind hebben in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. De inhoud van de cursus is door ons preventieteam verbeterd en vernieuwd!

Wanneer doe je het goed (genoeg) als ouder?

Iedere ouder wil een goede ouder zijn voor zijn of haar kind. Dit streven maakt gelijk heel kwetsbaar, want wanneer doe je het goed (genoeg)? Gevoelens van schuld of schaamte liggen op de loer als het minder goed gaat dan je zou wensen.

Omstandigheden die opvoeding bemoeilijken 

Talloze omstandigheden, zoals een psychische ziekte bij ouder of kind, stress, alleenstaand ouderschap, verhuizing, financiële moeilijkheden, kunnen de dagelijkse opvoeding van kinderen bemoeilijken. Wanneer ouders veel aan hun hoofd hebben, kan dat doorwerken in het contact tussen de ouder en de kinderen. Het opbrengen van geduld voor of interesse in de kinderen kan lastig zijn. Onbedoeld wordt het dan lastig om plezierige, positieve aandacht te geven, duidelijke regels vol te houden, structuur te bieden en voorspelbaar te zijn. Regelmatig hebben ouders het idee tekort te schieten en voelen zij zich machteloos, schuldig of schamen zij zich. Hoe heviger of langduriger de stress of psychische problemen, hoe meer invloed dit vaak heeft op het zelfvertrouwen in zichzelf als ouder.

Stilstaan bij ervaringen of belemmeringen

Alice van der Pas, onderzoeker van opvoeding en ouderschap, stelt dat voor het verbeteren van opvoederschap het ook belangrijk is om stil te staan bij de volgende ervaringen en/of belemmeringen: Onder welke omstandigheden ben jij ouder? Wat werkt mee, wat werkt tegen? Wat is voor jou belangrijk in de opvoeding? Wat was je voorbeeld? Ervaar je steun uit de omgeving? Waarin vind je zelf dat je het goed doet als ouder? Wat voor soort ouder wil je graag zijn? Wat heb je nodig in je ouderschap en je opvoederschap? Ze noemt dit de ouderbegeleidende positie. ‘Opvoeden: Een hele kunst!’ werkt vanuit deze positie.

Inhoud van de cursus 

Ouders worden in de cursus ‘Opvoeden: Een hele kunst!’ geholpen om het opvoederschap te verbeteren door het vergroten van buffers – denk aan het sociaal netwerk, vermogen tot zelfreflectie én zelfvertrouwen als opvoeder – én opvoedvaardigheden, bijvoorbeeld het geven van positieve aandacht, grenzen stellen en omgaan met straffen.

‘Opvoeden: Een hele kunst!’ is een praktische cursus. Er wordt onder meer gewerkt met oefeningen, verhalen en spelvormen. Bij de cursus hoort een cursusklapper.

Ervaring van een deelnemer

Een deelnemer van de cursus zegt het volgende over de cursus: "Opvoeden: Een hele kunst! was een fijne leerervaring, maar ook een prettige manier om geconfronteerd te worden met mijn onzekerheden als ouder. Ik wilde graag groeien in mijn rol als vader. In het begin dacht ik met concrete handvatten naar huis te gaan: dan beloon je, dan straf je. Integendeel, ik heb geleerd om te voelen, de controle los te laten en te kijken wat er bij de situatie past. Het is de manier hoe ik ermee omga die anders is geworden. Bedankt! Met warme groet, een vader”.

Aanmelden 

Ontvangt u specialistische ggz bij MET ggz (volwassenen), bent u een nevencliënt of heeft u als jongere zijnde van de gemeente een indicatie gekregen voor behandeling? Dan komt u in aanmerking voor deelname. 

Voor meer informatie en aanmelding neemt u contact op met het secretariaat via 088–114 94 94 of mail naar secretariaatroermond@metggz.nl.

Kennismakingsgesprek

Voorafgaand aan de cursus vindt een kennismakingsgesprek plaats. In dit gesprek wordt informatie gegeven over de inhoud en werkwijze van de cursus. Aan het einde van het gesprek wordt samen besloten of deelname passend is.

iStock-160140841.jpg