Herstelwerkgroep

Deelnemen aan een herstelwerkgroep vergroot uw netwerk en de wereld om u heen en vermindert daardoor uw isolement. Deelnemers aan een herstelwerkgroep gaan vaak zelfbewuster met zichzelf en anderen om. Daardoor staan ze steeds krachtiger en zelfverzekerder in het leven. Binnen de groep krijgt u alle ruimte om zichzelf te ontwikkelen.

Wat doen we

Een herstelwerkgroep is een zelfhulpgroep, die regelmatig op een vaste tijd en vaste plek bij elkaar komt. Binnen de herstelwerkgroep inspireren deelnemers elkaar met hun eigen ervaringen over bijvoorbeeld hun financiën, relaties en omgaan met datgene waar u daadwerkelijk last van hebt. De herstelwerkgroep is opgezet vanuit de empowerment gedachte. Empowerment staat voor de kracht vanuit uzelf. Zelf keuzes kunnen maken, zelf weten waar uw talenten en mogelijkheden liggen en daarmee aan de slag gaan.

Voor wie?

De herstelwerkgroep is voor iedereen die op wat voor manier dan ook vastloopt in zijn of haar leven. Deelname aan de groep kan alleen als er plek is.

Duur

De herstelwerkgroep komt wekelijks bij elkaar op een vast tijdstip.

Meer informatie en aanmelden

Informatie over cursusdata enz. via MET ggz, T: 088-1149494 of mail naar een van de onderstaande e-mailadressen.

Noord- en Midden-Limburg: hersteltrainingnoordmidden@metggz.nl
Zuid-Limburg: hersteltrainingzuid@metggz.nl