Cursus Herstellen doe je zelf

Bij herstellen gaat het om een zeer persoonlijk en uniek proces waarin iemands opvattingen, waarden, gevoelens, doelen en rollen veranderen. Het leidt tot een leven met meer voldoening, waarin hoop een plaats heeft en men kan geven en nemen ondanks de beperkingen die met de aandoening gepaard gaan. Herstel heeft te maken met het ontstaan van nieuwe betekenis en zin in het leven, terwijl men over de gevolgen van de aandoening heen groeit." (William Anthony, 2002)

Herstel is werken aan datgene wat voor u belangrijk is. Het is zorgen dat u weer hoop en zin creëert en moed verzamelt om een volgende stap te zetten. Met herstel bedoelen we het accepteren van wie u bent en daarmee leren om te gaan. Belangrijk is te kijken naar uw eigen mogelijkheden en kracht waardoor de symptomen op de achtergrond raken.

Cursus

Aan de hand van 12 thema’s gaan we met de groep aan de slag. Ieders ervaring is betekenisvol en waardevol waardoor er erkenning, herkenning en wederkerigheid ontstaat.

U leert:

  • zichzelf te uiten
  • op te komen voor uzelf
  • uw mening te formuleren
  • inzicht te krijgen in uw eigen herstel
  • ervaringen te delen
  • welke waarden belangrijk voor u zijn
  • eigen keuzes maken
  • betekenis geven en bewustwording
  • te bepalen welke steun u hierbij kunt krijgen (en van wie) en hoe u deze in kunt schakelen
  • welke invloed u zelf kunt hebben op uw eigen herstelproces

Voor wie?

Herstellen doe je zelf is voor iedereen die verdieping, aanvulling of betekenis zoekt in zijn eigen herstelproces.

Praktische informatie

Herstellen doe je zelf bestaat uit 12 bijeenkomsten (wekelijks) van 3 uur. Er kunnen maximaal 10 personen deelnemen aan de cursus.

Meer informatie en aanmelden

Informatie over cursusdata enz. via MET ggz, T: 088-1149494 of mail naar een van de onderstaande e-mailadressen.

Noord- en Midden-Limburg: hersteltrainingnoordmidden@metggz.nl
Zuid-Limburg: hersteltrainingzuid@metggz.nl