Dokus bemoeizorg

Niet iedereen die hulp nodig heeft, wil of kan deze ook ontvangen. Toch zijn er situaties waarin zorg noodzakelijk is, bijvoorbeeld als uw gezondheid, de veiligheid en/of leefbaarheid in het gedrang komen. In Midden-Limburg is Dokus Bemoeizorg er dan voor u.

Bij Dokus zoeken we u op als u zorg mijdt en proberen we u te overtuigen om hulp te accepteren. We richten ons hierbij vooral op mensen met (ernstige) psychische, sociaal-maatschappelijke of verslavingsproblemen of een combinatie hiervan. Via een actieve en intensieve benadering bieden we zorg en ondersteuning in uw eigen woonomgeving. Meer weten? Download dan onze folder over Dokus Bemoeizorg.

Samen werken we aan uw herstel. Zo kort als mogelijk en zo lang als nodig.