ADHD-behandeling, veel meer dan alleen medicatie

Naast farmacotherapie bij ADHD biedt MET ggz Maastricht de volgende behandelopties:

1.       Psycho-educatie en vaardigheidstraining ADHD in groepsverband: deze training bestaat uit 12 wekelijkse sessies van twee uur waarin verschillende thema’s worden besproken, zoals ADHD en werking van de hersenen, planning, zelfbeeld, administratie en financiën, afleidbaarheid verminderen, prioriteren en keuzes maken. Daarnaast is er aandacht voor de emotionele impact die diagnosestelling ADHD kan hebben. De training vindt plaats in groepsverband (in verband met COVID-19 kleine groepen van maximaal 6 personen) om zo ervaringen met elkaar te kunnen delen en van elkaar te leren. Het doel van de training is meer inzicht te krijgen in wat ADHD precies is, wat het voor de deelnemer betekent, en het aanleren / versterken van vaardigheden om met uitdagingen vanuit ADHD om te gaan.

2.       Slaapgroep bij ADHD: de slaap-behandelgroep is bedoeld voor mensen met ADHD die ten gevolge van de ADHD slaapproblemen ervaren. Ongeveer 80% van de mensen met ADHD heeft last van slaapproblemen. Het doel van de slaap-behandelgroep is om in 5 bijeenkomsten van 2 uur kennis en inzicht te verschaffen over slaap en over gewoonten die de slaap kunnen beïnvloeden. Daarnaast is er aandacht voor het aanleren van manieren die slaap kunnen verbeteren, waarbij onder andere gebruik gemaakt wordt van technieken uit de cognitieve gedragstherapie.

3.       G-training (CGT-training) bij ADHD in groepsverband:  de training richt zich meer specifiek op de emotionele impact die diagnosestelling ADHD en het omgaan met de uitdagingen vanuit ADHD, kan hebben. De training is gebaseerd op technieken uit de cognitieve gedragstherapie en richt zich op  thema’s als negatief zelfbeeld en perfectionisme. De training bestaat uit 7 wekelijkse bijeenkomsten van twee uur waarin deelnemers aan de slag gaan met het leren herkennen van negatieve gedachtenpatronen en deze te onderzoeken middels uitdaagtechnieken en gedragsexperimenten.

Heeft een patiënt waarvan u vermoed dat deze ADHD heeft? Ons team staat voor hem of haar klaar.