Crisishulp

Het team Ouderen heeft een eigen bereikbaarheidsdienst (werkdagen overdag), die u kunt benaderen voor spoedvragen. 

Heeft u acuut, binnen 24 uur, hulp nodig vanwege ernstige psychische problemen? Dan kunt u terecht bij de crisisdienst van MET ggz. Van een crisis is sprake als:

  • iemand niet meer in staat is te functioneren door een psychiatrisch probleem;
  • de directe omgeving of eerstelijnshulpverleners niet meer in staat zijn de situatie onder controle te krijgen;
  • acute hulp vanuit de psychiatrie vereist is.

Tijdens de crisisbehandeling helpen wij u de crisis het hoofd te bieden. We werken samen met u aan het verlichten van de klachten. Onze crisisdienst is overdag actief in de gemeenten Echt-Susteren (Echt, Koningsbosch, Maria-Hoop, Sint Joost), Leudal, Maasgouw, Roerdalen en Roermond. Buiten kantooruren zijn wij óók actief in de gemeenten Weert en Nederweert.

Verwijzingen naar de crisisdienst verlopen altijd via specifieke verwijzers, waaronder huisarts, huisartsenpost (in het weekend) of politie. Is er in uw omgeving sprake van een crisissituatie? Neem dan contact op met een van deze instanties. Meer weten? Download dan onze folder over crisishulp.