Thuiszorg Ondersteuning Psychogeriatrie

Heeft uw naaste te maken met gedragsproblematiek als gevolg van dementie of een andere neurocognitieve aandoening? En wijst hij of zij aangeboden hulp af, terwijl deze wel nodig is?

Dan kan Thuiszorg Ondersteuning Psychogeriatrie (TOP) uitkomst bieden. TOP-zorg is zorg aan huis op het gebied van verzorging en dagactivering. Onze gespecialiseerde TOP-medewerkers werken nauw samen met behandelaren. De inzet zal kortdurend zijn en is gericht op het opzetten van een adequaat zorgnetwerk en het accepteren van reguliere zorg.

Hulp nodig bij psychische klachten? Wij zijn er altijd, voor iedereen.