Begeleiding thuis of in de wijk

MET de wijk ondersteunt u graag bij het bereiken van uw persoonlijke doelen. Dat kunnen doelen zijn op het gebied van wonen, huishouden, persoonlijke verzorging, vrijetijdsbesteding en sociale relaties. We bieden u individuele ondersteuning of in groepsverband. Dit doen we bij u thuis of in een wijkgebouw.

Onze ondersteuning is gebaseerd op de beschikking of verwijzing die u van uw gemeente of van een andere instantie heeft gekregen. De inhoud van de begeleiding stellen we vervolgens samen met u vast in een persoonlijk begeleidingsplan. Medewerkers van MET de wijk kunnen u bijvoorbeeld helpen op het gebied van:

Wonen:
individuele ambulante begeleiding, trainingen en leerprogramma’s voor zelfstandig(er) wonen;

Gezondheid:
individuele ambulante begeleiding, diverse (preventieve) trainingen;

Sociale contacten:
individuele ambulante begeleiding, inloop- en wijkactiviteiten, trainingen en werkgroepen, leerprogramma’s voor het opbouwen en versterken van het sociale netwerk;

Zelfregie en eigen kracht:
individuele ambulante begeleiding, trainingen om de eigen kracht en weerbaarheid te vergroten, steungroepen en herstelwerkgroepen;

Financiën en inkomen:
individuele ambulante begeleiding, trainingen, inzet van een financieel begeleider;

Werken, leren en vrije tijd:
individuele trajectbegeleiding, diverse trainingen en scholingen, dagbesteding, participatie- en/of leerwerkplaats.

Heeft u behoefte aan ambulante begeleiding van MET de wijk? Dan heeft u een beschikking van uw gemeente nodig. U leest op de pagina Aanmelden hoe dat in zijn werk gaat.

Hulp nodig bij psychische klachten? Wij zijn er altijd, voor iedereen.