Thuis met begeleiding

U woont zelfstandig en zorgt zelf voor uw eigen levensonderhoud. U kunt zichtzelf goed redden maar op een of meerdere levensgebieden heeft u (tijdelijk) ondersteuning nodig. De begeleiding van MET de wijk ondersteunt u graag.

Hoe werkt het?

De begeleiders van MET de wijk komen één tot enkele uren per week bij u thuis. Op basis van de beschikking van de gemeente of het CIZ stellen we samen met u een persoonlijk begeleidingsplan vast. Daarin staan de doelen waaraan u wilt werken. Denk aan een weekindeling waar u zich prettig en nuttig bij voelt, een betere relatie met uw familie of meer vrienden om u heen of steviger in uw schoenen staan.

Tijdens de begeleiding gaan we met u aan de slag om die doelen te bereiken. Soms kan het nodig zijn om (tijdelijk) dingen van u over te nemen, zodat u zelfstandig kunt blijven wonen. Natuurlijk gebeurt dit altijd in samenwerking met u en uw naasten en anderen mensen of instanties die bij u betrokken zijn

Belangrijk om te weten:

  • we werken in de begeleiding actief samen met uw netwerk. Bijvoorbeeld uw gezin, vrienden, familie, werkgever en uw behandelaar;
  • we bieden ook mogelijkheden zoals eHealth (digitale ondersteuning van de zorg), begeleiding via beeldbellen en groepstrainingen;
  • we kijken regelmatig met u of het lukt om de doelen in het persoonlijk begeleidingsplan te halen. En sturen bij als dat nodig is.
  • waar nodig zetten we graag onze ervaringsdeskundigen in om u te ondersteunen bij uw herstelproces Vermelding ervaringsdeskundigen?

Voor wie is het?

U komt in aanmerking voor begeleiding als u:

  • een Wmo-indicatie voor begeleiding heeft;
  • zelfstandig woont en zelf in uw levensonderhoud voorziet.