Cursus Omgaan met borderline voor naasten

Omgaan met iemand met borderline is voor familieleden en directbetrokkenen vaak moeilijk en belastend. Dit komt mede doordat borderline zich op veel verschillende manieren kan uiten. De opvallendste kenmerken zijn sterke wisselingen in gevoelens, gedachten en gedrag, zwart-wit denken en impulsiviteit. Hierdoor zijn de reacties van iemand met borderline vaak moeilijk te volgen. Familieleden en betrokkenen weten dan niet meer wat ze moeten doen en wat goed is. Daarom heeft MET ggz een cursus voor naasten van mensen met borderline die een helpende hand kan bieden.

Doel van de cursus

Het doel van de cursus is beter leren omgaan met de naaste met borderline, zodat de last die de stoornis met zich meebrengt minder wordt, zowel voor de naaste als voor degene met de borderline persoonlijkheidsstoornis. Mensen die de cursus gevolgd hebben, geven aan dat ze hun eigen grenzen beter kunnen aangeven en meer ruimte ervaren voor zichzelf én in het contact met degene met borderline.

Inhoud en werkwijze van de cursus

In 8 bijeenkomsten komen o.a. de volgende thema’s aan bod:

  • informatie over borderline

  • zicht op ‘borderlinegedrag’ en inzicht in eigen gedrag

  • communicatie en grenzen stellen

  • omgaan met oplopende emoties

  • hoe kun je je 'eigen' leven blijven leiden en hoe organiseer je steun voor jezelf?

  • de (andere) kinderen in het gezin?

  • hoe nu verder?

  • ervaringen uitwisselen

Cursisten ontvangen een werkboek met literatuur en huiswerkopdrachten.

Voor wie is de cursus

U kunt deelnemen aan de cursus als u ouder, partner, familielid of vriend(in) bent van iemand met borderline. Van belang is dat de diagnose borderline persoonlijkheidsstoornis gesteld is.

Cursus, geen therapie

Deze cursus is een cursus van de afdeling preventie. U wordt niet ingeschreven als cliënt voor deze cursus.  De cursus is geen therapie maar bedoeld om uw eigen kracht te versterken.

Praktische informatie

De cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten van 2 uur en een terugkombijeenkomst ongeveer 8 weken later. De cursus wordt gegeven bij MET ggz, Minister Beverstraat 3, Roermond.

Kosten

De kosten voor de  cursusklapper zijn €25,-. Verder zijn er geen kosten voor de cursus.

Meer informatie

In deze folder vindt u slechts beknopte informatie. Heeft u nog vragen of wilt u zich aanmelden, dan kunt u daarvoor terecht bij het secretariaat groepen/cursussen MET ggz, bereikbaar via telefoonnummer 088-1149494 of e-mail: secretariaatroermond@metggz.nl.