Cursus Psychische problemen in de familie

Leven met een naaste met psychische problemen is niet altijd gemakkelijk. Conflicten, overbelasting en machteloosheid liggen op de loer. Voor diegene zelf en voor naastbetrokkenen levert dat veel spanning op. Soms weten naastbetrokkenen niet meer hoe ze moeten reageren of kunnen ze de zorg nauwelijks meer opbrengen. Herkent u zich hierin, dan kan deze cursus u wellicht helpen.

Voor wie?

Naastbetrokkenen van mensen met een psychische aandoening. Naastbetrokkenen zijn familieleden en anderen die nauw betrokken zijn bij de zorg.

Doel

U voelt zich minder belast door de zorg om uw naaste. Mensen die de cursus gevolgd hebben, geven aan dat ze hun eigen grenzen beter kunnen aangeven en meer ruimte ervaren voor zichzelf en in het contact met degene met de psychische aandoening.

Inhoud en werkwijze

Thema’s die onder meer aan de orde komen zijn:

  • Psychiatrische problemen in gezin of relatie
  • Balans tussen draagkracht en draaglast
  • Uw rol als mantelzorger
  • Omgaan met gevoelens van angst, schuldgevoel, medelijden, machteloosheid
  • Communicatie en grenzen stellen
  • Methoden om problemen op te lossen
  • Zorgen voor uzelf
  • Inzicht in samenwerking met de hulpverlening

Daarnaast is er ruimte voor eigen inbreng en aandacht voor het uitwisselen van ervaringen en vinden van steun en herkenning bij elkaar. Deelnemers ontvangen een cursusklapper met informatie en huiswerkopdrachten. Met deze opdrachten gaan zij in hun eigen situatie aan het werk.

Cursus, geen therapie

De cursus is geen therapie, maar bedoeld om in cursusvorm uw eigen kracht te versterken.

Praktische informatie

De cursus bestaat uit 6 tot 10 bijeenkomsten van 2 uur en een terugkombijeenkomst ongeveer 8 weken later. De cursus wordt gegeven bij MET ggz, Minister Beversstraat 3 in Roermond.

Kosten

€ 25 voor cursusmateriaal.

Informatie/aanmelding

Heeft u nog vragen of wilt u zich aanmelden, dan kunt u terecht bij uw hulpverlener of bij het secretariaat groepen van MET ggz, telefoonnummer 088-1149494 of secretariaatroermond@metggz.nl.