Uw rechten

Op uw verzoek informeren we u over ons zorgaanbod en onze werkwijze. Samen met u en de cliënt bepalen we welke rol u wilt spelen in de begeleiding of behandeling.

Wij mogen u alleen persoonsgebonden informatie geven als de cliënt hiervoor toestemming geeft. Wij zijn daarbij gebonden aan de regels op het gebied van privacy.

Als naaste speelt u een belangrijke ondersteunende rol. Maar we staan ook voor ú klaar.