Aanmelden

Wilt u een cursus voor naasten volgen of deelnemen aan een gespreksgroep? Hiervoor heeft u geen verwijzing of indicatie nodig.

U kunt de begeleider of behandelaar van de cliënt vragen om u aan te melden. Of u meldt zich rechtstreeks aan via het aanmeldsecretariaat van MET ggz, telefoonnummer 088 – 1149494.

Als naaste speelt u een belangrijke ondersteunende rol. Maar we staan ook voor ú klaar.