Ondersteuning voor naasten van mensen met psychische klachten in coronatijd

De periode waarin we ons begeven en de maatregelen die getroffen zijn, hebben een behoorlijke invloed op ons dagelijkse leven en zijn voor veel mensen stressvol. Dat geldt zeker ook voor mensen met psychische klachten die nu school, dagbesteding, werk en hun begeleidings- en/of behandelcontact geheel, gedeeltelijk of in de vertrouwde vorm missen.

Waarom naasten zich mogelijk zorgen maken

Veel naasten maken zich door de aangepaste structuur of ondersteuning extra zorgen over hun dierbare. Nemen de psychische klachten niet toe? Of raakt mijn dierbare nu niet in een isolement?

Alles is anders, ook de manier waarop naasten zelf in contact kunnen staan met hun dierbare. Dit kan bij familie en naasten gevoelens van angst, onzekerheid en onmacht oproepen. Het is daarom belangrijk om − naast de aandacht en zorg die naar mensen met psychische klachten uitgaat − ook aandacht te hebben voor hun naasten.

GettyImages-605740676_METggz-1920.jpg

Familiespreekuur voor naasten van mensen met psychische problemen

Als een naaste behoefte heeft aan meer (emotionele) ondersteuning, praktische adviezen en/of coaching, kan hij/zij gratis gebruik maken van het familiespreekuur van MET ggz. Dit spreekuur is bedoeld voor familieleden (ouders, partners, vrienden) van mensen met psychische problemen, ook als deze niet in behandeling zijn bij MET ggz. In dit spreekuur kunnen naasten in één tot drie gesprekken hun verhaal kwijt, vragen stellen, of hun zorgen bespreken.

Onderwerpen die in het Familiespreekuur doorgaans aan bod komen zijn:

  • algemene voorlichting en/of informatie over de psychische problemen van de naaste;
  • omgaan met eigen gevoelen als angst, onzekerheid, schuld en/of schaamtegevoelens;
  • aandacht en zorg hebben voor jezelf (als naaste).

Zonder verwijzing en gratis toegankelijk

Het spreekuur is zonder verwijzing, gratis toegankelijk voor naasten die hier gebruik van willen maken. Zij kunnen hiervoor een afspraak maken via tel: 088-1149494, of contact opnemen via secretariaatroermond@metggz.nl.

Websites voor naasten

Naast het persoonlijke contact in het familiespreekuur, kunnen naasten voor informatie en ondersteuning ook terecht op de volgende websites: www.naasteninkracht.nl en www.labyrint-in-perspectief.nl.

Naasten van mensen met een psychosegevoeligheid kunnen terecht op www.ypsilon.org.