Crisishulp Jeugd Noord- en Midden- Limburg

Vanaf 1 januari 2022 voert MET ggz de Integrale Crisishulp Jeugd uit in samenwerking met de Mutsaersstichting en XONAR. Samen zijn we verantwoordelijk voor alle hulp en inzet die nodig is om de crisis te verminderen en veiligheid te herstellen: een meldpunt, een actieve inschatting, ambulante hulp en zo nodig klinische hulp. De doelgroep zijn jeugdigen tot 18 jaar waarbij er sprake is opgroeiproblematiek, een licht verstandelijke beperking of psychische klachten..

Er is één telefonisch meldpunt voor Noord- en Midden-Limburg, dat is ondergebracht bij XONAR en 24/7 bereikbaar voor verwijzers en ouders. Het telefoonnummer is 043-6045777.