MET focus – basis ggz 

Als het met jouw kind psychisch even niet zo goed gaat dan kan het helpen om met iemand te praten. Bijvoorbeeld met een psycholoog of verpleegkundige van MET focus. MET focus is het onderdeel van MET ggz dat basis ggz verzorgt. U kunt voor basis ggz terecht in een huisartsenpraktijk of op een behandellocatie van MET ggz.

Wie behandelt in de basis ggz?

De behandelaar in de basis ggz is een psycholoog of gespecialiseerd verpleegkundige. Deze pakt samen met u het psychisch probleem van uw kind concreet en praktisch aan. Een aantal gesprekken is vaak voldoende om uw kind weer op weg te helpen. Denk niet te lang ‘ik kan het wel alleen’ of ‘zo erg is het nog niet’. Juist als u er vroeg bij bent, kan een behandelaar binnen de basis ggz uw kind goed helpen. Wanneer komt uw kind voor basis ggz in aanmerking? Wij helpen kinderen onder andere bij:

  • Angst en paniek; Cognitieve gedragstherapie (CGT), Acceptance and Commitment Therapy (ACT), EMDR, Exposure in vivo, Motiverende gespreksvoering, Applied Relaxation en eHealth.
  • Depressie; Cognitieve gedragstherapie (CGT), Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Interpersoonlijke psychotherapie (IPT), Problem Solving Treatment (PST) en eHealth.
  • Autisme; Cognitieve gedragstherapie (CGT)
  • ADHD/ADD; Cognitieve gedragstherapie (CGT)
  • Psychosomatische klachten; Cognitieve gedragstherapie (CGT), Acceptance and Commitment Therapy (ACT), EMDR, Exposure in vivo, Motiverende gespreksvoering, Applied Relaxation en eHealth.

Onze behandelaren

Misschien heeft u behoefte aan ondersteuning in een andere taal of heeft u een voorkeur voor een  man of vrouw. Mogelijk heeft u gelezen over een bepaald type behandeling en bent u  benieuwd of een van onze behandelaren in uw regio deze ondersteuning biedt.

Om u te helpen een beeld te vormen over onze ondersteuning, kunt u in ons 'overzicht behandelaren MET focus" raadplegen welke behandelaren bij ons in dienst zijn, over welke kwalificaties zij beschikken, welk type behandelingen zij aanbieden, in welke talen zij ondersteunen en op welke dagen zij werkzaam zijn.

Duur van een behandeling

Een behandeling binnen MET Focus duurt meestal enkele maanden tot maximaal een jaar. 

Herstelondersteunende zorg

Bij MET focus werken we vanuit de herstelgedachte. De visie hierbij is om het persoonlijk herstel van de cliënt te ondersteunen.

Deze zorg is gebaseerd op de kwaliteitsstandaarden voor de ggz, zoals beschreven op www.ggzstandaarden.nl. Op www.thuisarts.nl vind je cliëntgerichte informatie over bijvoorbeeld angstklachtensomberheid of omgaan met psychische klachten die is gebaseerd op de relevante standaarden.

Cliëntervaringen

Met behulp van de CQ-index meten we de ervaringen van cliënten. Over 2021 beoordeelden cliënten MET focus met een mooie 8,2.

Schaalscores (vijfpuntsschaal)
Bejegening                       4,8 
Info behandeling              4,2
Samen beslissen               4,6
Uitvoering behandeling   4,3

Verbeterpunten
De voornaamste aandachtspunten die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen, zijn het betrekken van naasten bij de behandeling en het verbeteren van de keuzemogelijkheid / samen beslissen. We schenken in 2022 dan ook bijzondere aandacht aan deze punten; er zijn acties uitgezet die worden toegevoegd aan het verbeterregister en gekoppeld worden aan een verantwoordelijke.

Keurmerk Basis GGZ
MET ggz beschikt over het Keurmerk Basis GGZ. Zorgaanbieders laten met het keurmerk zien dat ze zich extra inspannen voor de juiste zorg op het juiste moment.