MET focus – basis ggz 

Wist u dat 44% van alle mensen ooit psychische problemen ervaart in het leven? Als het even psychisch niet zo goed gaat, is dat dus heel normaal. Als het niet lukt om op eigen kracht deze problemen op te lossen, is MET ggz er. Wij helpen mensen om te herstellen van hun psychische problemen.

Heeft uw kind een psychische klacht? Dan krijgt hij of zij meestal behandeling via onze basis geestelijke gezondheidszorg (basis ggz). Daarvoor bezoekt uw kind een van onze psychologen of gespecialiseerde verpleegkundigen. Dit kan vaak bij uw eigen huisartsenpraktijk of op een locatie van MET focus. Wij helpen kinderen onder andere bij:

  • Angst en paniek; Er zijn verschillende behandelvormen mogelijk, waaronder: Cognitieve gedragstherapie (CGT), Acceptance and Commitment Therapy (ACT), EMDR, Exposure in vivo, Motiverende gespreksvoering, Applied Relaxation en eHealth.
  • Depressie; Er zijn verschillende behandelvormen mogelijk, waaronder: Cognitieve gedragstherapie (CGT), Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Interpersoonlijke psychotherapie (IPT), Problem Solving Treatment (PST) en eHealth.
  • Autisme; Cognitieve gedragstherapie (CGT)
  • ADHD/ADD; Cognitieve gedragstherapie (CGT)
  • Psychosomatische klachten; Er zijn verschillende behandelvormen mogelijk, waaronder: Cognitieve gedragstherapie (CGT), Acceptance and Commitment Therapy (ACT), EMDR, Exposure in vivo, Motiverende gespreksvoering, Applied Relaxation en eHealth.

Duur van een behandeling

Een behandeling binnen de basis ggz duurt meestal enkele maanden tot maximaal een jaar. Download ook de folder over de basis ggz.

Keurmerk Basis GGZ

MET ggz beschikt over het Keurmerk Basis GGZ. Zorgaanbieders van basis ggz laten met het keurmerk zien dat ze zich extra inspannen voor de juiste zorg op het juiste moment.

Uw kind heeft recht op de best mogelijke zorg. Daar zetten wij ons graag voor in.