MET focus – basis ggz 

Wist u dat 44% van alle mensen ooit psychische problemen ervaart in het leven? Als het even psychisch niet zo goed gaat, is dat dus heel normaal. Als het niet lukt om op eigen kracht deze problemen op te lossen, is MET ggz er. Wij helpen mensen om te herstellen van hun psychische problemen.

Heeft uw kind een psychische klacht? Dan krijgt hij of zij meestal behandeling via onze basis geestelijke gezondheidszorg (basis ggz). Daarvoor bezoekt uw kind een van onze psychologen of gespecialiseerde verpleegkundigen. Dit kan vaak bij uw eigen huisartsenpraktijk of op een locatie van MET focus. Wij helpen kinderen onder andere bij:

  • Angst en paniek; Cognitieve gedragstherapie (CGT), Acceptance and Commitment Therapy (ACT), EMDR, Exposure in vivo, Motiverende gespreksvoering, Applied Relaxation en eHealth.
  • Depressie; Cognitieve gedragstherapie (CGT), Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Interpersoonlijke psychotherapie (IPT), Problem Solving Treatment (PST) en eHealth.
  • Autisme; Cognitieve gedragstherapie (CGT)
  • ADHD/ADD; Cognitieve gedragstherapie (CGT)
  • Psychosomatische klachten; Cognitieve gedragstherapie (CGT), Acceptance and Commitment Therapy (ACT), EMDR, Exposure in vivo, Motiverende gespreksvoering, Applied Relaxation en eHealth.

Duur van een behandeling

Een behandeling binnen de basis ggz duurt meestal enkele maanden tot maximaal een jaar. Download ook de folder over de basis ggz.

Herstelondersteunende zorg

Bij MET focus werken we vanuit de herstelgedachte. De visie hierbij is om het persoonlijk herstel van de cliënt te ondersteunen.

Deze zorg is gebaseerd op de kwaliteitsstandaarden voor de ggz, zoals beschreven op www.ggzstandaarden.nl. Op www.thuisarts.nl vind je cliëntgerichte informatie over bijvoorbeeld angstklachtensomberheid of omgaan met psychische klachten die is gebaseerd op de relevante standaarden.

Cliëntervaringen

Met behulp van de CQ-index meten we de ervaringen van cliënten in onze basis ggz. Over 2020 beoordeelden cliënten de basis ggz van MET ggz, MET focus, met een mooie 7,8.

Schaalscores (vijfpuntsschaal)

Schaalscores MET focus (basis ggz)
Bejegening 4,6
Bereikbaarheid 4,4
Keuzemogelijkheid en samen beslissen 3,9
Vervulling zorgwensen 4
Betrekken naasten 3,6


Verbeterpunten
De voornaamste aandachtspunten die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen, zijn het betrekken van naasten bij de behandeling en het verbeteren van de keuzemogelijkheid / samen beslissen. We schenken in 2021 dan ook bijzondere aandacht aan deze punten; er zijn acties uitgezet die worden toegevoegd aan het verbeterregister en gekoppeld worden aan een verantwoordelijke.

Keurmerk Basis GGZ

MET ggz beschikt over het Keurmerk Basis GGZ. Zorgaanbieders van basis ggz laten met het keurmerk zien dat ze zich extra inspannen voor de juiste zorg op het juiste moment.

Uw kind heeft recht op de best mogelijke zorg. Daar zetten wij ons graag voor in.