Als eten je leven beheerst...

Wat is een eetstoornis? 

Bij een eetstoornis is er sprake van een patroon waarbij de inname van voeding verstoord is geraakt. Er kunnen meerdere oorzaken zijn die dit patroon uitlokken en in stand houden: 

 • het (obsessief) willen controleren van gewicht en figuur 
 • de angst om zwaarder/dikker te worden 
 • ongenoegens over het uiterlijk 
 • eten om emoties te controleren 

Door het volgen van bepaalde diëten kunnen hongergevoelens ontstaan die leiden tot eetbuien. De angst om dikker te worden na het ervaren van controleverlies kan vervolgens compensatie-gedrag uitlokken. Onder compensatiegedrag wordt verstaan dat iemand bewust acties onderneemt om gewichtstoename te voorkomen. Voorbeelden hiervan zijn zelf opgewekt braken, laxeren, vasten, overmatig bewegen/sporten, etc. 

De belangrijkste angstgedachten bij een eetstoornis zijn controleverlies en de angst om zwaarder/dikker te worden. Daarnaast wordt de manier hoe iemand zichzelf ziet haast uitsluitend bepaald door het lichaamsbeeld en gewicht.

Veel voorkomende eetstoornissen

 • Boulimia Nervosa 
  Terugkerende eetbuien, waarbij gecompenseerd wordt om gewichtstoename te voorkomen. Het zelfbeeld wordt beïnvloed door lichaamsvorm en gewicht.
 • Anorexia Nervosa 
  Er is sprake van een (te) laag gewicht, waarbij een sterke angst bestaat om aan te komen. Er wordt weinig gegeten en het zelfbeeld wordt beïnvloed door lichaamsvorm en gewicht. Soms is er sprake van eetbuien en/of compensatiegedrag
 • Eetbui stoornis
  Terugkerende eetbuien waarbij controleverlies en gevoelens van schuld, schaamte of walging centraal staan
 • Ongespecificeerde eetstoornis 
  Eetstoornis waarbij de kenmerken niet volledig voldoen aan de criteria voor een andere eetstoornis. 
jonge vrouw zit op een bank en luistert naar een andere vrouw

Behandeling

Cliënten die in behandeling zijn voor een eetstoornis komen wekelijks of eens per twee weken voor een afspraak. Een behandeling bestaat gemiddeld uit 16 sessies; dit varieert per cliënt op basis van de indicatie. 
De behandelingen zijn gebaseerd op wetenschappelijk effectief bewezen protocollen. De meest voorkomende behandelvorm is cognitieve gedragstherapie (CGT), waarbij denken en doen centraal staan. 

De volgende doelen worden nagestreefd: 

 • Terugwinnen van controle over het eetgedrag 
 • Opbouwen van een gezond eetpatroon 
 • Toewerken naar een gezond BMI 

Tijdens de sessies worden cliënten met regelmaat gewogen. Daarnaast bestaat er aandacht voor het verbeteren van lichaams- en zelfbeeld en het vergroten van het zelfvertrouwen.
Wanneer er vermoedens bestaan of sprake is van medische complicaties (bijvoorbeeld afwijkende bloedwaarden, diabetes, slaapapneu, etc.) dan zal hierover contact worden opgenomen met de huisarts.

Wij zijn er voor de cliënt


MET ggz behandelt en begeleidt mensen met psychische klachten. We zijn er voor de cliënten én hun naasten. Cliënten die wij behandelen voor eetstoornissen, hebben: 

 • Een doorverwijzing vanuit de huisarts of psychiater. 
 • Een leeftijd van 18 jaar t/m 64 jaar 
 • Een BMI boven 17,5 kg/m2. Wanneer tijdens de intakefase of behandeling een dalende lijn zichtbaar is in gewicht en de ondergrens van 17,5kg/m2 wordt overschreden, dan zal behandeling bij MET ggz locatie Maastricht niet worden vervolgd en vindt er een doorverwijzing plaats

Cliënten met een eetstoornis waarbij andere psychische, psychosociale of somatische problematiek op de voorgrond staan of cliënten met een hoge crisisgevoeligheid, kunnen mogelijk niet binnen het Zorgprogramma Eetstoornissen bij MET ggz behandeld worden. Wij kijken graag samen met de cliënt naar mogelijke andere behandelingen binnen of buiten onze organisatie.

De behandeling voor eetstoornissen wordt alleen in MET ggz, locatie Maastricht gegeven. Op de overige locaties van MET ggz wordt deze behandeling niet gegeven. 

De huisarts of een psychiater kan doorverwijzen wanneer er sprake is van eetproblematiek. Wanneer MET ggz de verwijsbrief ontvangen heeft, wordt de cliënt uitgenodigd voor een intakegesprek. Heeft u na het lezen van deze folder vragen of twijfelt u over behandeling, neem dan contact op met uw huisarts of met ons.

Samen werken we aan uw herstel. Zo kort als mogelijk en zo lang als nodig.