Zelfstandig Wonen training

Jongeren in de leeftijd van 16 tot 18 jaar krijgen een training met als doel om zo zelfstandig mogelijk te leven en maximaal te kunnen deelnemen aan de maatschappij. Het trainingsprogramma bestaat uit een aantal onderdelen, die jongeren in staat stellen om op eigen kracht invulling te geven aan hun leven én zelfstandig kunnen wonen.

Hoe werkt het?

De jongeren wonen samen met maximaal drie andere jongeren. We organiseren zo min mogelijk voor de jongeren en zoveel mogelijk met ze. Iedere jongere krijgt een eigen persoonlijke begeleider die het traject begeleidt. Zij stellen samen met de jongeren en hun netwerk doelen op om te werken naar zelfstandigheid. Op werkdagen komt er dagelijks begeleiding langs. Daarnaast is er een 24 uurs bereikbaarheidsdienst.

Jongeren worden ondersteund in hun weg naar zelfstandigheid, Hiervoor zetten we wekelijkse trainingsbijeenkomsten in en groepsgesprekken. Zo leren jongeren steun te vinden bij elkaar, bij hun eigen netwerk maar leren ze ook gebruik te maken van maatschappelijke voorzieningen zoals algemeen maatschappelijk werk of het jongere werk.

Op uiterlijk de 18-de verjaardag stromen jongeren uit naar een eigen woning. Dat kan een studentenkamer zijn, maar ook een woonplek bij vrienden of familie.

Belangrijk om te weten:

  • Vanaf de start wordt ook gewerkt met EHealth, een ondersteunend digitaal platform dat ten alle tijden geraadpleegd kan worden.
  • Ouders (of ander netwerk) worden vanaf de start intensief betrokken bij deze training
  • Wekelijks nemen de jongeren deel aan een trainingsbijeenkomst.
  • Wekelijks nemen de jongeren deel aan een groepsgesprek
  • Jongeren hebben een daginvulling van minimaal vier dagen, bij voorkeur school
  • Er is een 24-uurs bereikbaarheid van begeleiders, waar nodig komt de begeleider naar de woonlocatie

Voor wie?

  • Jongeren met deze indicatie zijn in staat om (met enige begeleiding) zelfstandig te wonen
  • Steun vanuit sociale netwerk is gewenst.

Aanmelden

Om in aanmerking te komen voor de zelfstandig wonen training is het nodig om een indicatie aan te vragen bij je eigen gemeente. Deze indicatie valt onder de jeugdwet.