Samenwerking met partners

Zorg verlenen dicht bij de cliënt en maatschappij kunnen we niet alleen. Samenwerking met andere partners is nodig om goede zorg en ondersteuning te kunnen bieden.

Psychische problemen kunnen invloed hebben op alle levensgebieden. MET ggz werkt daarom intensief samen met ketenpartners in en buiten de zorg zoals huisartsen, gemeenten, cliëntenverenigingen, maatschappelijk werk en de politie. Dankzij goede samenwerking kan de zorg en ondersteuning op elkaar worden afgestemd.

Wij proberen zoveel mogelijk te werken volgens de filosofie van ketenzorg. Zo laten we onze begeleiding en behandelingen aan de voor- en achterkant zo goed mogelijk aansluiten op andere voorzieningen en kunnen we waar nodig weer sneller en makkelijker op- of afschalen.

Om de zorg en samenwerking te blijven verbeteren, is MET ggz ook vertegenwoordigd in diverse projecten en netwerken.