Effectmeting

Hoe verloopt je begeleiding? Heeft je behandeling resultaat? Wij onderzoeken het samen met jou. Hieronder lees je er meer over.

Begeleiding: Zelfredzaamheid-Matrix

Gemeenten gebruiken een onderzoek met de naam Zelfredzaamheid-Matrix om te meten hoe goed je begeleiding werkt. Hiermee wordt gemeten hoe goed je je op dat moment kunt redden op een aantal gebieden. Denk bijvoorbeeld aan wonen, sociale contacten of financiën. Ook MET ggz gaat deze vragenlijst gebruiken om te meten hoe goed de begeleiding werkt. Ben je 18 jaar of ouder, dan kan je begeleider je in de toekomst vragen om mee te werken aan het onderzoek. Je  begeleider kan je hier meer over vertellen.

Behandeling: ROM

Om het effect van je behandeling te meten, gebruiken we ROM-vragenlijsten. Als je deze vragenlijsten invult, weten jij en je behandelaar hoe de behandeling verloopt. We gebruiken de uitkomsten ook om onze zorg te verbeteren. Ben je 18 jaar of ouder, dan kan je behandelaar je vragen hieraan mee te werken.

Wanneer invullen?

We kunnen je vragen op meerdere momenten een vragenlijst in te vullen: vóór je eerste afspraak, een paar keer tijdens je behandeling en na afsluiting van je behandeling. Hoe vaak en wanneer we je vragen een vragenlijst in te vullen, is afhankelijk van het team waar je behandeling ontvangt.

Hoe invullen?

MET ggz gebruikt voor het afnemen van de vragenlijsten een digitaal programma. Je krijgt een link naar de digitale vragenlijst in je mailbox. De digitale vragenlijst kun je op elke computer of telefoon met een internetverbinding invullen. Het is dus heel belangrijk dat we je e-mailadres hebben. Als je geen e-mailadres of computer hebt, kun je de vragenlijsten op papier invullen. Deze krijg je dan thuisgestuurd. Je behandelaar bespreekt de resultaten met je.

Wat gebeurt er met de gegevens?

Je behandelaar bespreekt de uitkomsten met jou, zodat jullie samen kunnen bekijken of de behandeling resultaat heeft. We leggen de resultaten van verschillende afdelingen langs elkaar. Zo kunnen zij van elkaar leren. Dit doen we heel zorgvuldig. Als je nog vragen hebt, kun je deze aan je behandelaar stellen.