Wachttijden

MET ggz wil de wachttijden zo kort mogelijk houden. Toch kan het soms gebeuren dat u moet wachten voordat u een eerste gesprek krijgt of voordat de behandeling van start gaat. Wij geven op deze pagina een indicatie van onze wachttijden voor behandelingWilt u zich aanmelden voor begeleiding, dan zijn de wachttijden afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Twee soorten wachttijd

  • Aanmeldwachttijd: aantal weken vanaf uw aanmelding tot het eerste (intake)gesprek
  • Behandelwachttijd: aantal weken tussen de intake en het moment dat de behandeling daadwerkelijk van start gaat. Deze wachttijd is afhankelijk van hoe complex de klachten zijn en of er aanvullend onderzoek nodig is om tot een diagnose en behandelvoorstel te komen. De behandelwachttijd kan dus per persoon verschillen.

Verschillende locaties

De wachttijd per locatie kan verschillen. Als u bereid bent om voor behandeling naar een locatie met een kortere wachttijd te gaan, kunt u dit aangeven bij uw aanmelding. Dit is ook afhankelijk van de problematiek.

Verzekeraars

De wachttijd per verzekeraar kan verschillen. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met ons. U kunt ook uw verzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw verzekeraar kan u ondersteunen, zodat u – vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder – binnen 4 weken een intakegesprek krijgt en dat de behandeling start binnen 10 weken vanaf de intake. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de Treeknormen).

In crisissituaties geen wachttijden

De wachttijden gelden niet voor crisissituaties. Onze crisisdienst is namelijk 24 uur per dag, 7 dagen in de week beschikbaar.

Aanmeldwachttijd

Geactualiseerd op 11 december 2018.

Aantal weken vanaf aanmelding tot eerste (intake)gesprek

Roermond

Echt

Venlo

Weert

Leudal

Basis ggz volwassenen

6

3

6

7 10
Specialistische ggz volwassenen 10 9 10   5

lege cel: geen aanbod op betreffende locatie

Aantal weken vanaf aanmelding tot eerste (intake)gesprek

Maastricht

Vaals

Hoensbroek

Basis ggz volwassenen

6

4 12

Specialistische ggz volwassenen

10

4 12

Behandelwachttijd

Geactualiseerd op 11 december 2018.

Volwassenen

Aantal weken vanaf

1e intake tot 1e behandelcontact

Hoofddiagnose

Echt

Leudal

Roermond

Venlo

Weert

ADHD

4 4 4 4  

Angststoornis

5 5 5 3  

Autisme

4 5 6    

Dementie en overige cognitieve stoornis

4 6 8    

Depressie/
stemmingsstoornis

4 3 5 4  
Basis ggz 2 2 2 2  

Persoonlijkheidsstoornis

3 11 5 5  
Psychodiagnostiek 2 10 12 3  

Psychotische stoornis

4 5 6    

Psychotrauma

4 5 5 8  
Somatiek en psyche 4 4 5 7  

lege cel: geen aanbod op betreffende locatie

Volwassenen

Aantal weken vanaf

1e intake tot 1e behandelcontact

Hoofddiagnose

Maastricht

Vaals

Hoensbroek

ADHD

4* 4 4

Angststoornis

3 4 4

Autisme

tijdelijke opnamestop 4 4

Depressie/
stemmingsstoornis

5 4 4
Basis ggz 1 4 4

Persoonlijkheidsstoornis

8 4 10
Jongvolwassenen (Transitiepsychiatrie 18+) 7    
Psychodiagnostiek 1 4 12

Psychotische stoornis

     

Eetstoornis

1 4 4
Psychotrauma 9 4 4
Somatiek en psyche 4 4 4

lege cel: geen aanbod op betreffende locatie
*: alleen cliënten tussen 18 en 25 jaar

Samen werken we aan uw herstel. Zo kort als mogelijk en zo lang als nodig.