Vacature
23 nov. 2017

Vacature: Verpleegkundig Specialist

MET ggz is een van de grootste organisaties voor geestelijke gezondheidszorg in Noord- en Midden-Limburg. Wij behandelen en begeleiden kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met psychische problemen. Wij zoeken voor de afdeling volwassenenzorg locatie Echt een bevlogen Verpleegkundig Specialist voor 32-36 uur per week.

De kern van de functie
De Verpleegkundig Specialist verleent zelfstandig complexe zorg aan mensen met ernstige of complexe psychiatrische aandoeningen in een specialistisch en multidisciplinair samengesteld team. Je werkt daarnaast binnen de Generalistische Basis GGZ als regiebehandelaar voor de doelgroep. Binnen MET ggz heb je een coachende rol en bied je scholing, consultatie en ondersteuning aan netwerkpartners.

Jouw taken
De Verpleegkundig Specialist:

  • voert screenings- en intakeonderzoeken uit binnen wettelijke kaders als regiebehandelaar en levert een bijdrage aan diagnostisch onderzoek;
  • coördineert het intakeproces en behandelbeleid en ondersteunt collega’s;
  • signaleert psychopathologie en somatische ziektebeelden in relatie tot het psychisch functioneren van de cliënt en stelt indicatie en diagnose voor behandeling of begeleiding voor, ter toetsing in het multidisciplinair team;
  • voert als primair behandelaar complexe vastgestelde behandelplannen uit;
  • treedt op als behandelaar, behandelt de cliënt en hun systeem conform het behandelplan, past behandelprotocollen toe;
  • coördineert de zorg rondom de cliënt / systeem in complexe situaties, waarbij meerdere hulpverleners moeten worden ingeschakeld, participeert in diens netwerk, bewaakt de kwaliteit en de continuïteit van de zorg;
  • voert crisisinterventies zelfstandig uit;
  • participeert in de crisisdienst als voorwacht;
  • verleent (methodische) consultatie en coaching;
  • initieert en organiseert projectmatige innovatieprojecten.

Wij vragen
Wij zoeken een HBO of B-verpleegkundige met een afgeronde opleiding tot verpleegkundig Specialist (MANP of GGZ-VS) die ervaring heeft met behandeling en begeleiding van de doelgroep. Is tevens in het bezit van een rijbewijs B en een eigen auto.

Ons aanbod
Wij bieden je een afwisselende functie in een organisatie in beweging, met goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden (conform cao ggz) en mogelijkheden tot bijscholing. De functie is ingedeeld in functiegroep 60 van de cao ggz (maximaal € 4230,--bruto per maand bij een volledig dienstverband). Het betreft een aanstelling voor onbetaalde tijd.

Solliciteren
Stuur je sollicitatie voor 8 december a.s. naar MET ggz, Raad van Bestuur, personeelsadministratie@metggz.nl. Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met Jacqueline Kropman via 06-25769370.

Deze vacature wordt zowel intern als extern verspreid. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang op externe kandidaten. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.